• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  19 °C

Zapraszamy na bezpłatną mammografię

Obrady rozpoczęto 2018-11-29 o godz. 14:22:40, a zakończono o godz. 16:45:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krzysztof Henek
 3. Rafał Kampa
 4. Roman Kołbuc
 5. Arkadiusz Kulas
 6. Łukasz Lazik
 7. Monika Ledwolorz-Gierok
 8. Piotr Libawski
 9. Roman Marek
 10. Antoni Piechota
 11. Janusz Piontkowski
 12. Zbigniew Wajman


1. Otwarcie sesji (14:22:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:23:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krystyna Gierok
 2. Józef Gregulec

Nastąpiła zmiana quorum (14:23:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Danuta Orzeszyna


2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 (14:26:00)

       a. Informacja Skarbnika Gminy (14:26:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:28:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (14:33:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Marek, Łukasz Lazik, Józef Gregulec, Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Krystyna Gierok, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Roman Kołbuc


3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:37:00)

       a. Informacja Skarbnika Gminy (14:37:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (14:37:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Roman Marek, Krzysztof Henek, Danuta Orzeszyna, Józef Gregulec, Roman Kołbuc, Krystyna Gierok
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Rafał Kampa


4. Uchwała o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (14:39:00)

       a. Informacja Sekretarz Gminy (14:39:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (14:55:00)

Uchwała o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Roman Marek, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Janusz Piontkowski


5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki (14:58:00)

       a. Informacja Sekretarz Gminy (14:57:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (15:03:00)

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Roman Kołbuc, Roman Marek, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Krystyna Gierok, Zbigniew Wajman


6. Powołanie komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki (15:05:00)

       a. Informacja Sekretarz Gminy (15:05:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów (15:11:00)

Komisja Budżetu i Finansów (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Kampa, Jerzy Bednarz, Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Krystyna Gierok, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Janusz Piontkowski, Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Roman Marek

       c. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji gospodarki, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (15:20:00)

Komisja Gospodarki, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Henek, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Antoni Piechota, Zbigniew Wajman, Jerzy Bednarz, Rafał Kampa, Piotr Libawski, Danuta Orzeszyna, Roman Kołbuc, Roman Marek, Łukasz Lazik, Krystyna Gierok, Monika Ledwolorz-Gierok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Arkadiusz Kulas

       d. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji oświaty, sportu, kultury, zdrowia i spraw społecznych (15:34:00)

Komisja Oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Łukasz Lazik, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna, Józef Gregulec, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Roman Kołbuc
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Roman Marek, Arkadiusz Kulas, Piotr Libawski

       e. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (16:04:00)

Powołanie Komisji Rewizyjnej (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Józef Gregulec, Rafał Kampa, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Krystyna Gierok, Roman Marek, Roman Kołbuc, Piotr Libawski, Zbigniew Wajman, Krzysztof Henek, Monika Ledwolorz-Gierok, Janusz Piontkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Danuta Orzeszyna

       f. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:09:00)

Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Kampa, Zbigniew Wajman, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Józef Gregulec, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Roman Marek, Roman Kołbuc, Krzysztof Henek


7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.” (16:11:00)

       a. Informacja Z-cy Wójta (16:11:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (16:17:00)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.” (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Roman Marek, Krystyna Gierok, Janusz Piontkowski


8. Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego (16:19:00)

       a. Iinformacja Z-cy Wójta (16:19:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (16:24:00)

Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Józef Gregulec, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Piotr Libawski, Krystyna Gierok, Roman Marek, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Monika Ledwolorz-Gierok, Arkadiusz Kulas, Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Rafał Kampa


9. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 (16:27:00)

       a. Informacja Skarbnika Gminy (16:27:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (16:30:00)

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019 (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Krzysztof Henek, Jerzy Bednarz, Antoni Piechota, Józef Gregulec, Piotr Libawski, Arkadiusz Kulas, Roman Kołbuc, Roman Marek, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna, Zbigniew Wajman, Janusz Piontkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Łukasz Lazik


10. Interpelacje i zapytania (16:32:00)

       a. UCHWAŁA w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki (16:32:00)

UCHWAŁA w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Krzysztof Henek, Piotr Libawski, Jerzy Bednarz, Łukasz Lazik, Roman Kołbuc, Antoni Piechota, Danuta Orzeszyna, Roman Marek, Janusz Piontkowski, Krystyna Gierok


11. Sprawy różne (16:39:00)


12. Zakończenie obrad II sesji Rady (16:45:00)


Zakończono sesję (16:45:49)

Data publikacji: 22-08-2011 11:59 Opublikował(a): Izabela Kołodziej