RPO WO 2014-2020 - Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

logotypy Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Opolskiego na lata 2014-2020.jpeg

Nr umowy o dofinansowanie

RPOP.03.01.02-16-0001/20-00

Data podpisania umowy
o dofinansowanie

30.11.2020 r.

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu

Miasto Opole

Partnerzy projektu

Gmina Krapkowice

Gmina Prószków

Gmina Dobrzeń Wielki

Gmina Gogolin

Wartość projektu ogółem

73 754 605,05 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych

61 518 791,34 PLN

Wartość dofinansowania

33 487 035,58PLN

Okres realizacji projektu

23.03.2020 r.- 31.10.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze Aglomeracji Opolskiej mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO2.

Projekt realizowany będzie w porozumieniu pięciu gmin, które w celu prawidłowej realizacji zadań zawarły umowę partnerstwa. Liderem Projektu jest Miasto Opole, a Partnerami gminy: Krapkowice, Prószków, Dobrzeń Wielki oraz Gogolin.

Przedmiotem projektu są następujące zadania:

  1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główne, przebudowa niezbędnej infrastruktury transportowej tj. przebudowa układu drogowego wokół budowanego centrum przesiadkowego w celu dostosowania go do istniejącego ruchu transportu indywidualnego i publicznego oraz pieszych (m. in. podróżnych korzystających z dworca kolejowego),
  2. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej i przebudowa parkingu w Gminie Krapkowice.
  3. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej łączącej miejscowości Przysiecz z Ligotą Prószkowską w Gminie Prószków.
  4. Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową oświetlenia i parkingu Bike & Ride wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
  5. Budowa ścieżek pieszo - rowerowych na ul. Przyjaźni, Malińskiej i Sosnowej oraz wymiana oświetlenia przy ul. Krapkowickiej, Strzeleckiej, Schulza, Szpitalnej, Powstańców, Kościelnej w Gogolinie.

Głównym celem projektu pn. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej jest poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego w Aglomeracji Opolskiej. Projekt obejmuje wiązkę zintegrowanych przedsięwzięć w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Efektem tych działań będzie: zauważalny rozwój układu infrastruktury drogowej przeznaczonej m.in. dla komunikacji miejskiej, systemów przesiadkowych na obszarze Opola oraz rozwój infrastruktury rowerowej i parkingowej (parkingi bike&ride oraz park&bike&ride) na terenach gmin Partnerów. Należy zaznaczyć, że dzięki realizacji Projektu (przebudowa ulic wokół budowanego centrum przesiadkowego w Opolu) stworzony zostanie nowy układ komunikacyjny, który wpłynie na lepsze skomunikowanie najbliższego obszaru inwestycji ścisłego centrum z pozostałymi częściami miasta.

Realizacja ww. zadań doprowadzi do wzmocnienia powiązań gałęzi transportu, zmniejszenia stopnia wykorzystywania samochodów osobowych, efektywniejszego wykorzystania niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i skali zatłoczenia ulic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu stanowić będzie element polityki infrastrukturalno-społecznej zachęcającej mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do korzystania z innych sposobów przemieszczania się niż samochodami, odbywających się w otoczeniu czystszego i bardziej przyjaznego dla zdrowia powietrza.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki