• Dzisiaj jest:
    sobota, 25 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    24 °C

Czy stęskniliście się już za latem?

My też, tym bardziej, że jesteśmy bardzo ciekawi jak Wam się spodoba nasza nowa propozycja na kąpielisku  „Balaton”. W dniu dzisiejszym dokonano odbioru kolejnego etapu robót  polegającego na budowie dwóch wiat drewnianych - wiaty spotkań oraz  wiaty na ognisko wraz ze stołami piknikowymi, tarasu przy wiatach oraz montażu 2 lamp solarnych.  Zadanie zostało zrealizowane w ramach operacji pn. „Spotkajmy się przy ognisku” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00559-6935-UM0810924/19 z dnia 29.05.2020 r.

Wartość zadania realizowanego przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Ewa Zajączkowska z Dobrzenia Wielkiego : 138 990,00 zł i co warto podkreślić  dofinansowanie wyniosło  138 990,00 zł czyli dokładnie 100% !

Chcemy też w tym miejscu podziękować strażakom z Dobrzenia Małego, którzy pozyskali dofinansowanie przy pomocy pracowników Urzędu Gminy.

W przyszłym roku planujemy jeszcze na kąpielisku, oczywiście jeżeli pozwolą nam to możliwości budżetowe wykonać odwodnienie terenu, zakupić kontener sanitarny oraz kontener dla ratowników, doprowadzić do nich kanalizację sanitarną, uporządkować teren kąpieliska po zrealizowanych inwestycjach, utwardzić parking oraz wykonać chodniki.

 W tych wszystkich pracach przyświeca nam jeden cel –chcemy aby „Balaton” stał się atrakcyjnym, bezpiecznym i  estetycznym miejscem spędzania czasu wolnego przez naszych mieszkańców, kolejnym punktem na mapie naszych miejscowości, w które będziemy mogli zabrać naszych znajomych, gości i się nim pochwalić.  Dlatego zachęcając do wypoczynku jednocześnie apelujemy o to, żebyśmy wszyscy dbali o to nasze wspólne dobro.

 

Data publikacji: 07-12-2020 14:34 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 07-12-2020 14:49 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej