Środki unijne dla Gminy Dobrzeń Wielki

 

      W dniu 6 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1921/2012 przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 "Drogi lokalne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Gmina Dobrzeń Weilki otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu  „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach”.

Dofinansowanie inwestycji ze środków EFRR (85%)                     4 957 422.93 zł

Wkład własny – środki z budżetu gminy (15%)                                  874 839.35 zł

Wartość całkowita inwestycji (100%)                                               5 832 262.28 zł

       Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej o nawierzchni z betonu cementowego od ul. Wolności w Czarnowąsach do terenów inwestycyjnych w tej miejscowości, o długości 1,571km.

    Początek projektowanej drogi zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych, a koniec wyznaczono na skrzyżowaniu z ul. Wolności (droga powiatowa nr 1702 O), przy istniejącej pętli autobusowej w Czarnowąsach.

      Budowana droga będzie droga przelotowa, prowadzącą bezpośrednio do planowanych terenów inwestycyjnych, o powierzchni 24 ha w miejscowości Czarnowąsy oraz w miejscowości Świerkle, o powierzchni 130 ha, gdzie powstanie kompleks szklarni, w którym zatrudnienie znajdzie około 900 osób. Na terenie kompleksu prowadzona będzie produkcja pomidorów szklarniowych- około 27 tys. ton rocznie, po osiągnięciu maksymalnej efektywności. Planowane szklarnie będą miały powierzchnię 90 ha i pod względem wielkości areału pod szkłem będzie to obiekt największy w Europie a drugi na świecie. Specyfika produkcji tego typu zakładów powoduje, że zatrudniają one głownie kobiety, które stanowią ponad 90 % załogi, co powinno znacznie obniżyć wskaźnik bezrobocia wśród kobiet w powiecie opolskim ziemskim oraz grodzkim.

     W chwili obecnej, dojazd do tych terenów inwestycyjnych jest mocno utrudniony, bowiem najkrótsza droga od strony Opola przebiega przez centrum miejscowości Czarnowąsy, przez będącą w złym stanie technicznym ulice Wolności. Dlatego też konieczne jest utworzenie alternatywnej drogi, omijającej centrum miejscowości Czarnowąsy. Projektowana droga łączyć się będzie także bezpośrednio przy terenach inwestycyjnych oraz terenach Elektrowni Opole z projektowaną obwodnicą gminy Dobrzeń Wielki co pozwoli na łatwy i płynny wywóz transport towarowy i osobowy. 

6 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1921/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 

Lp

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)

1.

Gmina Skarbimierz

Przebudowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Gminie Skarbimierz

2 741 528,43

2.

Gmina Bierawa

Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa

1 278 877,60

3.

Gmina Walce

Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni

621 207,93

4.

Gmina Dobrzeń Wielki

Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach

4 957 422,93

 

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki