• Dzisiaj jest:
    sobota, 24 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    5 °C

Środki unijne dla Gminy Dobrzeń Wielki

 

      W dniu 6 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1921/2012 przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 "Drogi lokalne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Gmina Dobrzeń Weilki otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu  „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach”.

Dofinansowanie inwestycji ze środków EFRR (85%)                     4 957 422.93 zł

Wkład własny – środki z budżetu gminy (15%)                                  874 839.35 zł

Wartość całkowita inwestycji (100%)                                               5 832 262.28 zł

       Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej o nawierzchni z betonu cementowego od ul. Wolności w Czarnowąsach do terenów inwestycyjnych w tej miejscowości, o długości 1,571km.

    Początek projektowanej drogi zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych, a koniec wyznaczono na skrzyżowaniu z ul. Wolności (droga powiatowa nr 1702 O), przy istniejącej pętli autobusowej w Czarnowąsach.

      Budowana droga będzie droga przelotowa, prowadzącą bezpośrednio do planowanych terenów inwestycyjnych, o powierzchni 24 ha w miejscowości Czarnowąsy oraz w miejscowości Świerkle, o powierzchni 130 ha, gdzie powstanie kompleks szklarni, w którym zatrudnienie znajdzie około 900 osób. Na terenie kompleksu prowadzona będzie produkcja pomidorów szklarniowych- około 27 tys. ton rocznie, po osiągnięciu maksymalnej efektywności. Planowane szklarnie będą miały powierzchnię 90 ha i pod względem wielkości areału pod szkłem będzie to obiekt największy w Europie a drugi na świecie. Specyfika produkcji tego typu zakładów powoduje, że zatrudniają one głownie kobiety, które stanowią ponad 90 % załogi, co powinno znacznie obniżyć wskaźnik bezrobocia wśród kobiet w powiecie opolskim ziemskim oraz grodzkim.

     W chwili obecnej, dojazd do tych terenów inwestycyjnych jest mocno utrudniony, bowiem najkrótsza droga od strony Opola przebiega przez centrum miejscowości Czarnowąsy, przez będącą w złym stanie technicznym ulice Wolności. Dlatego też konieczne jest utworzenie alternatywnej drogi, omijającej centrum miejscowości Czarnowąsy. Projektowana droga łączyć się będzie także bezpośrednio przy terenach inwestycyjnych oraz terenach Elektrowni Opole z projektowaną obwodnicą gminy Dobrzeń Wielki co pozwoli na łatwy i płynny wywóz transport towarowy i osobowy. 

6 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1921/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 

Lp

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)

1.

Gmina Skarbimierz

Przebudowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Gminie Skarbimierz

2 741 528,43

2.

Gmina Bierawa

Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa

1 278 877,60

3.

Gmina Walce

Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni

621 207,93

4.

Gmina Dobrzeń Wielki

Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach

4 957 422,93

 

 

 

Data publikacji: 09-03-2012 15:22 Opublikował(a): Jolanta Mikuła
Data modyfikacji: 19-03-2012 10:52 Modyfikował(a): Jolanta Mikuła