• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    13 °C

Informacja o uzyskanych środkach na realizację zadań majątkowych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych czyli Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez Gminę Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 684 914 zł. na 3 zadania majątkowe, a są nimi:
1.    Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania –
- Kwota dofinansowania 1 000 000,00 zł.
- Wartość projektu – 2 151 312,00 zł.
- Lokalizacja – Chróścice, ul. Św. Jana 12
- Okres realizacji zadania – marzec 2021 r. – grudzień 2022 r.
Gmina dysponuje Programem Funkcjonalno-Użytkowym

Przedmiotem projektu jest zmiana funkcji istniejących obiektów oraz budowa łącznika z przeznaczeniem na dzienny pobyt osób w wieku senioralnym oraz osób z niepełnosprawnością. Centrum zapewni warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu, opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Budynki po przebudowie będą zawierać m.in.: sale zajęć, strefę odpoczynku, kuchnię, szatnię, łazienkę, toalety, pom. personelu.

2.    Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice
- Kwota dofinansowania – 375 785,00 zł.
- Wartość inwestycji – 746 929,80 zł.
- Okres realizacji projektu – styczeń 2021 r. – lipiec 2021 r.
Przedmiotem projektu  jest  budowa 2,908 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w celu odprowadzenia i oczyszczenia średnio 4 672 m3/rok ścieków z 29 gospodarstw domowych.

3.    Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały

- Kwota dofinansowania – 309 156,00 zł.
- Wartość zadania – 809 156,46 zł.
- Lokalizacja – Dobrzeń Mały, ul. Opolska 87
- Okres realizacji – styczeń 2021 r. – grudzień 2021 r.
                                 
Przedmiotem projektu jest zmiana funkcji istniejącego obiektu na świetlicę wiejską w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z zajęć kulturalnych. Budynek po przebudowie będzie zawierał: salę spotkań, zaplecze kuchenne, węzeł sanitarny, szatnię, pomieszczenie porządkowe i taras. Obiekt będzie ogrzewany poprzez pompę ciepła a energia elektryczna będzie pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych.
Gmina posiada Program Funkcjonalno–Użytkowy.                

 

Data publikacji: 10-12-2020 11:05 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 10-12-2020 11:04 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej