Informacja o uzyskanych środkach na realizację zadań majątkowych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych czyli Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez Gminę Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 684 914 zł. na 3 zadania majątkowe, a są nimi:
1.    Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania –
- Kwota dofinansowania 1 000 000,00 zł.
- Wartość projektu – 2 151 312,00 zł.
- Lokalizacja – Chróścice, ul. Św. Jana 12
- Okres realizacji zadania – marzec 2021 r. – grudzień 2022 r.
Gmina dysponuje Programem Funkcjonalno-Użytkowym

Przedmiotem projektu jest zmiana funkcji istniejących obiektów oraz budowa łącznika z przeznaczeniem na dzienny pobyt osób w wieku senioralnym oraz osób z niepełnosprawnością. Centrum zapewni warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu, opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Budynki po przebudowie będą zawierać m.in.: sale zajęć, strefę odpoczynku, kuchnię, szatnię, łazienkę, toalety, pom. personelu.

2.    Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice
- Kwota dofinansowania – 375 785,00 zł.
- Wartość inwestycji – 746 929,80 zł.
- Okres realizacji projektu – styczeń 2021 r. – lipiec 2021 r.
Przedmiotem projektu  jest  budowa 2,908 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w celu odprowadzenia i oczyszczenia średnio 4 672 m3/rok ścieków z 29 gospodarstw domowych.

3.    Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały

- Kwota dofinansowania – 309 156,00 zł.
- Wartość zadania – 809 156,46 zł.
- Lokalizacja – Dobrzeń Mały, ul. Opolska 87
- Okres realizacji – styczeń 2021 r. – grudzień 2021 r.
                                 
Przedmiotem projektu jest zmiana funkcji istniejącego obiektu na świetlicę wiejską w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z zajęć kulturalnych. Budynek po przebudowie będzie zawierał: salę spotkań, zaplecze kuchenne, węzeł sanitarny, szatnię, pomieszczenie porządkowe i taras. Obiekt będzie ogrzewany poprzez pompę ciepła a energia elektryczna będzie pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych.
Gmina posiada Program Funkcjonalno–Użytkowy.                

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki