Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
        Sesja odbędzie się we wtorek, 15 grudnia 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
3.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 26.11. - 15.12.2020).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

6.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

7.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

8.    Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości rurociągów i przewodów sieci rozdzielnej ciepła

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała w sprawie zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja przewodniczącego rady gminy
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

14.    Interpelacje i wolne wnioski.
15.    Sprawy różne.
16.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                       Roman Kołbuc

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki