• Dzisiaj jest:
    niedziela, 03 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    8 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
        Sesja odbędzie się we wtorek, 15 grudnia 2020 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.15.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
3.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 26.11. - 15.12.2020).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

6.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

7.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

8.    Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości rurociągów i przewodów sieci rozdzielnej ciepła

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała w sprawie zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja przewodniczącego rady gminy
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja wójta gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

14.    Interpelacje i wolne wnioski.
15.    Sprawy różne.
16.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                       Roman Kołbuc

 

Data publikacji: 10-12-2020 11:16 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 10-12-2020 11:16 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej