• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    12 °C

Fundacja Flexi Mind rozpoczyna rekrutację do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021.

Logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.jpeg

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 jest finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Rekrutacja do Programu trwa od 14 do 31.01.2021 r.

Opieka wytchnieniowa to:

  • doraźna, czasowa pomoc w opiece nad osobami z niepełnosprawnością,
  • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, nauka pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Dla kogo:

100 członków/-iń rodzin lub opiekunów/-ek prawnych z województwa opolskiego sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym.

 

Termin realizacji: 1.01. – 31.12.2021 r.

Zakres wsparcia:

1.    Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w formie pobytu dziennego – do 240 godzin rocznie.

2.    Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego realizowane w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisanej do rejestru właściwego wojewody od 2 do 14 dni w roku.

3.    Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa, nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – do 20 godzin w roku.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z Zasadami realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 dostępnymi na stronie www.fleximind.pl.

Informacji udziela: p. Iwona Niedojadło, koordynatorka Programu, tel. 502 533 647, e-mail: .

 

DOCXZalacznik 1_Karta_zgłoszenia_do_Programu.docx (274,71KB)
DOCXZalacznik 2_Deklaracja uczestnictwa.docx (271,35KB)
DOCXZalacznik 3_Karta_pomiaru_niezależności_funkcjonalnej.docx (271,27KB)
PDFInstrukcja_do_oceny_stanu_OzN_wg skali FIM.pdf (191,64KB)
 

Data publikacji: 15-01-2021 08:16 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 15-01-2021 08:17 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej