• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    0 °C

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w środę, 27 stycznia 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
3.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 30.12.2020 - 27.01.2021).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

6.    Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

7.    Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024

•    informacja skarbnika gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

8.    Uchwała o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

•    informacja wójta gminy
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Interpelacje i wolne wnioski.
10.    Sprawy różne.
11.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                     Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 27.01.2021 r.pdf (4,82MB)

Data publikacji: 21-01-2021 09:37 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 21-01-2021 09:44 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej