• Dzisiaj jest:
    środa, 21 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    8 °C

Petycje złożone w 2021r.

Petycja nr 1/2021
1.    Numer w Rejestrze petycji: 1/2021.
2.    Numer kancelaryjny: Or.152.1.2021.
3.    Imię i nazwisko/nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:  Krzysztof Kukliński, Kamionki.
4.    Data wpływu do Urzędu Gminy: 09 lutego 2021r.
5.    Przedmiot petycji: Przygotowanie (jeszcze w pierwszej połowie lutego):
1)    Komunikatu /Uchwały dot. suplementacji witaminy D, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i w lokalnej gazecie;
2)    Pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów witaminy D (brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.).
6.    Treść petycji –  PDFPetycja nr 1-2021- treść.pdf (259,96KB)
7.    Przebieg postępowania:
1)    petycję przekazano w dniu 9 lutego 2021r. Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w celu rozpatrzenia;
2)    w dniu 17 lutego 2021 r. petycja została wycofana przez pomiot, który petycję złożył PDFWycofanie petycji.pdf (581,43KB)

Petycja nr 2/2021
1.    Numer w Rejestrze petycji: 2/2021.
2.    Numer kancelaryjny: Or.152.3.2021.
3.    Imię i nazwisko/nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
 W treści petycji brak zgody na publikację danych osobowych; petycje podpisało 407 osób.
4.    Data wpływu do Urzędu Gminy: 29 czerwca 2021r.
5.    Przedmiot petycji:
Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim, w ciągu drogi wojewódzkiej 454 (w pobliżu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim).
6.    PDFPetycja nr 2.2021 - treść.pdf (330,89KB)
7.    Przebieg postępowania:
      1)    petycję przekazano w dniu 30 czerwca 2021r. Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w celu rozpatrzenia;
       2)    petycję rozpatrywała w dniu 5 lipca 2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy PDFProtokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dn.05.07.2020_.pdf (225,61KB)
       3)    Rada Gminy Dobrzeń Wielki rozpatrywała i załatwiła petycje na sesji w dniu 22 lipca 2021r. - Uchwała Nr XXXIII/253/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji PDFUchwała.XXXIII.253.2021. 2021-07-22 Petycja2021-07-22.pdf (222,10KB)

Petycja nr 3/2021
1.    Numer w Rejestrze petycji: 3/2021.
2.    Numer kancelaryjny: Or.152.4.2021.
3.    Imię i nazwisko/nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
 W treści petycji brak zgody na publikację danych osobowych; petycje podpisało 14 osób.
4.    Data wpływu do Urzędu Gminy: 30 grudnia 2022r.
5.    Przedmiot petycji:
Budowa drogi w Dobrzeniu Wielkim oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami KDD -62 i KDD 63 (druga linia zabudowy przy ul. Wrocławskiej).
6.    Treść petycji PDFPetycja nr 3.2021 (treść- skan).pdf (686,60KB)
7.    Przebieg postępowania:
1)    petycję przekazano w dniu 17 stycznia 2022r. Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w celu rozpatrzenia;
2)    petycja była rozpatrywana przez komisje stałe Rady Gminy:
a)    Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2022r. – w załączeniu skan Protokołu posiedzenia Komisji Skarg , Wniosków i Petycji (PDF); PDFProtokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (386,68KB)
b)    Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na wspólnym posiedzeniu tych komisji w dniu 28 marca 2022r. – w załączeniu skany protokołów posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów (PDF) oraz Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (PDF); PDFProtokół posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.pdf (974,12KB) PDFProtokół posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.pdf (917,23KB)
3) petycja została rozpatrzona i załatwiona przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki na sesji w dniu 31 marca 2022r. – Uchwała Nr XLII/319/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji – w załączeniu uchwała (PDF);
PDFUCHWAŁA NR XLII.319.2022 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji.pdf (161,95KB)
4) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 7 kwietnia 2022r. – skan zawiadomienia (PDF). PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.3.pdf (174,08KB)

 

Data publikacji: 09-02-2021 12:10 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 12-04-2022 12:02 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej