Petycje złożone w 2021r.

Petycja nr 1/2021
1.    Numer w Rejestrze petycji: 1/2021.
2.    Numer kancelaryjny: Or.152.1.2021.
3.    Imię i nazwisko/nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:  Krzysztof Kukliński, Kamionki.
4.    Data wpływu do Urzędu Gminy: 09 lutego 2021r.
5.    Przedmiot petycji: Przygotowanie (jeszcze w pierwszej połowie lutego):
1)    Komunikatu /Uchwały dot. suplementacji witaminy D, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i w lokalnej gazecie;
2)    Pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów witaminy D (brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.).
6.    Treść petycji –  PDFPetycja nr 1-2021- treść.pdf (259,96KB)
7.    Przebieg postępowania:
1)    petycję przekazano w dniu 9 lutego 2021r. Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w celu rozpatrzenia;
2)    w dniu 17 lutego 2021 r. petycja została wycofana przez pomiot, który petycję złożył PDFWycofanie petycji.pdf (581,43KB)

Petycja nr 2/2021
1.    Numer w Rejestrze petycji: 2/2021.
2.    Numer kancelaryjny: Or.152.3.2021.
3.    Imię i nazwisko/nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
 W treści petycji brak zgody na publikację danych osobowych; petycje podpisało 407 osób.
4.    Data wpływu do Urzędu Gminy: 29 czerwca 2021r.
5.    Przedmiot petycji:
Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim, w ciągu drogi wojewódzkiej 454 (w pobliżu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim).
6.    PDFPetycja nr 2.2021 - treść.pdf (330,89KB)
7.    Przebieg postępowania:
      1)    petycję przekazano w dniu 30 czerwca 2021r. Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w celu rozpatrzenia;
       2)    petycję rozpatrywała w dniu 5 lipca 2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy PDFProtokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dn.05.07.2020_.pdf (225,61KB)
       3)    Rada Gminy Dobrzeń Wielki rozpatrywała i załatwiła petycje na sesji w dniu 22 lipca 2021r. - Uchwała Nr XXXIII/253/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji PDFUchwała.XXXIII.253.2021. 2021-07-22 Petycja2021-07-22.pdf (222,10KB)

Petycja nr 3/2021
1.    Numer w Rejestrze petycji: 3/2021.
2.    Numer kancelaryjny: Or.152.4.2021.
3.    Imię i nazwisko/nazwa Podmiotu wnoszącego petycję:
 W treści petycji brak zgody na publikację danych osobowych; petycje podpisało 14 osób.
4.    Data wpływu do Urzędu Gminy: 30 grudnia 2022r.
5.    Przedmiot petycji:
Budowa drogi w Dobrzeniu Wielkim oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami KDD -62 i KDD 63 (druga linia zabudowy przy ul. Wrocławskiej).
6.    Treść petycji PDFPetycja nr 3.2021 (treść- skan).pdf (686,60KB)
7.    Przebieg postępowania:
1)    petycję przekazano w dniu 17 stycznia 2022r. Radzie Gminy Dobrzeń Wielki w celu rozpatrzenia;
2)    petycja była rozpatrywana przez komisje stałe Rady Gminy:
a)    Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2022r. – w załączeniu skan Protokołu posiedzenia Komisji Skarg , Wniosków i Petycji (PDF); PDFProtokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (386,68KB)
b)    Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na wspólnym posiedzeniu tych komisji w dniu 28 marca 2022r. – w załączeniu skany protokołów posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów (PDF) oraz Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (PDF); PDFProtokół posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.pdf (974,12KB) PDFProtokół posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.pdf (917,23KB)
3) petycja została rozpatrzona i załatwiona przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki na sesji w dniu 31 marca 2022r. – Uchwała Nr XLII/319/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji – w załączeniu uchwała (PDF);
PDFUCHWAŁA NR XLII.319.2022 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji.pdf (161,95KB)
4) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 7 kwietnia 2022r. – skan zawiadomienia (PDF). PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.3.pdf (174,08KB)

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki