Z czego wynika konieczność podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Bez wątpienia bolesną dla mieszkańców informacją będzie konieczność podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych począwszy od 1 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej  Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok stwierdzono, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi winny być finansowane z pobranych opłat.

Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy

Abstrahując więc od obecnej sytuacji finansowej Gminy Dobrzeń Wielki Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma zatem charakteru uznaniowego – jest związana z  ściśle określonymi przepisami prawa i ma swoje oparcie w kalkulacji kosztów całego gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  w gminie Dobrzeń Wielki w 2020 roku wyniosły 2.280.495,49 zł zaś dochód z opłat mieszkańców kształtował się na poziomie 1.874.532 zł. Dopłata Gminy wyniosła 405.963,49zł

Obecna stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 23,00 zł od osoby nie pokrywa więc w całości wszystkich kosztów funkcjonowania tego systemu. Przeprowadzona analiza finansowa, przy założeniu, że ilość odpadów w 2021 roku będzie taka sama jak w roku 2020 oraz ceny za zagospodarowanie odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych nie będą już w tym roku rosnąć wykazała, że system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie funkcjonował na zasadzie samo bilansowania przy wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 28,00 zł od osoby.

Z problemem organizowania i finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi borykają się wszystkie gminy  w Polsce, a dotkliwie odczuwają wszyscy mieszkańcy płacąc horrendalne rachunki za te usługi. Wpływ na cenę wywóz śmieci mają dwa czynniki . Pierwszy to drastycznie rosnące koszty zagospodarowania odpadów przez regionalne instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych i drugi związany  z kosztami  odbierania i transportu odpadów. W pierwszym przypadku koszty te są niezależne od Gminy i żeby zobrazować problemy chciałbym przedstawić wzrost cen tylko w zakresie przyjęcia i zagospodarowania odpadów w jednej frakcji – odpadów zmieszanych na Instalacji Komunalnej MBP Remondis Opole – w styczniu i lutym 2020r. było to 311,04 zł za tonę, a od stycznia 2021 – 507,47 zł za tonę. W przypadku drugiego czynnika wpływającego na cenę wywozu śmieci czyli kosztów odbierania i transportu odpadów dzięki naszej spółce komunalnej „PROWOD” jesteśmy w stanie je kontrolować i utrzymywać na prawie nie zmienionym poziomie. Dzięki swojej spółce obsługującej ten ważny obszar działalności gminy zyskujemy również stabilność i zachowujemy wpływ na jakość świadczonych usług. Szczerze mówiąc przerażają nas informacje napływające z kraju, gdzie po nowych przetargach na 2021 proponowane mieszkańcom stawki kształtują się na poziomie 32-40 zł od osoby.

Gmina zgodnie z prawem nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami. Wszystkie nasze kroki poczynione w ostatnim czasie: wydzielenie z systemu kosztów odbioru odpadów z posesji niezamieszkanych (przedsiębiorców), uszczelnienie systemu w celu wyeliminowania nieuczciwych i nieprawdziwych deklaracji, kontrola deklaracji pod kątem prawdziwości zawartych w niej danych, kontrola jakości segregowania odpadów, wprowadzenie pojemników na papier i plastik w celu zmniejszenia objętości odpadów mają na celu nie dręczenia mieszkańców i utrudniania im życia ale ograniczenia kosztów wywozu śmieci a to będzie miało bezpośredni wpływ na zatrzymanie tego „śmieciowego” szaleństwa w postaci zatrzymania dalszych podwyżek cen dla mieszkańców.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki