Promocja zadania grantowego pn. "Stobrawska Ziemia bez odpadów"

ologowanie projekt

Projekt pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne, nr naboru 14/2019/G, ogłoszony przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice , z siedzibą w Fałkowicach 51, realizuje w ramach otrzymanego dofinansowania zadanie pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych z udziałem seniorów, dzieci i młodzieży oraz przedstawicieli średniego pokolenia 50plus, podczas których zostanie stworzona kolorowanka z limerykami/wierszykami/o segregacji odpadów na obszarze LGD .

Realizacja projektu: 04.01. 2021 r. – 02.07.2021 r.

Cel zadania: edukacja i integracja, w szczególności osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - seniorów, poprzez zainteresowanie ich tematyką ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem konieczności segregacji odpadów komunalnych i edukacji przyrodniczej w zakresie występowania Kani Rudej na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje - 1.

Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – 25 osób.

Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu – 25 osób.

Całkowita wartość projektu: 8 435,10 zł

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki