Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, 25 marca 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim w 2021 roku. – Komendant Komisariatu podkomisarz Mieczysław Luty.
5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 25.02.2021 - 25.03.2021).
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021
• informacja skarbnika gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024
• informacja skarbnika gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
• informacja skarbnika/wójta gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Dobrzeń Mały, nieruchomości gruntowe)
• informacja wójta gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
10. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy (Chróścice, nieruchomości gruntowe)
• informacja wójta gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
• informacja wójta gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
12. Uchwała w sprawie uchwalenia planu odnowy miejscowości Chróścice na lata 2021-2027
• informacja wójta gminy
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
13. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego
• informacja wójta gminy
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
14. Interpelacje i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

Zaproszeni goście:
Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, Podkomisarz Mieczysław Luty
                           

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                                         Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 25.03.2021r.pdf (6,04MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki