• Dzisiaj jest:
  sobota, 02 marca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  11 °C

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję nadzwyczajną, XXX sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

         Sesja odbędzie się w środę, 28 kwietnia 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 26.03.2021 - 28.04.2021).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

      5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie

      6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024

 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie

     7. Interpelacje i wolne wnioski.
     8. Sprawy różne.
     9. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                   Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

PDFUchwała.XXX. .2021.2021-04-28 WPF.pdf (715,09KB)
PDFUchwała.XXX. .2021.2021-04-28 budżet.pdf (237,75KB)
 

Data publikacji: 27-04-2021 08:14 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 27-04-2021 12:53 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej