• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    12 °C

Budowa drogi gminnej w miejscowości Chróścice

Logo - flaga Polski oraz godło Polski.jpeg

 

Gmina Dobrzeń Wielki realizuje zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chróścice”
współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu:  Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej w miejscowości Chróścice
Kwota dofinansowania:  129 574,54 zł
Całkowita wartość inwestycji (Całkowite wydatki kwalifikow. w ramach zad.): 215 957,56 zł       

Cel zadania:    Celem zadania jest budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Chróścice polegająca na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni po rozbudowie wynosić będzie 4,5 m oraz 5,0 m. Po obu stronach jezdni wykonane zostaną pobocza z tłucznia o szerokości 75 cm. Budowa drogi przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi i tym samym poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi. Ponadto w wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Gminą Popielów.

Planowane efekty:  Droga gminna o następujących parametrach:    
- Długość zbudowanego odcinka drogi – 248,81 m
        - Szerokość pasa ruchu – 2,25 m i 2,5 m
        - Szerokość jezdni – 4,5 m i 5,0 m
        - Szerokość pobocza – 0,75 m
        - Odwodnienie drogi – TAK, powierzchniowe    
        

mapka - budowa drogi w m. Chróścice.png

 

 

Data publikacji: 18-05-2021 07:48 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 19-08-2021 09:37 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej