Budowa drogi gminnej w miejscowości Chróścice

Logo - flaga Polski oraz godło Polski.jpeg

 

Gmina Dobrzeń Wielki realizuje zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chróścice”
współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu:  Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej w miejscowości Chróścice
Kwota dofinansowania:  129 574,54 zł
Całkowita wartość inwestycji (Całkowite wydatki kwalifikow. w ramach zad.): 215 957,56 zł       

Cel zadania:    Celem zadania jest budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Chróścice polegająca na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni po rozbudowie wynosić będzie 4,5 m oraz 5,0 m. Po obu stronach jezdni wykonane zostaną pobocza z tłucznia o szerokości 75 cm. Budowa drogi przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi i tym samym poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi. Ponadto w wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Gminą Popielów.

Planowane efekty:  Droga gminna o następujących parametrach:    
- Długość zbudowanego odcinka drogi – 248,81 m
        - Szerokość pasa ruchu – 2,25 m i 2,5 m
        - Szerokość jezdni – 4,5 m i 5,0 m
        - Szerokość pobocza – 0,75 m
        - Odwodnienie drogi – TAK, powierzchniowe    
        

mapka - budowa drogi w m. Chróścice.png

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki