• Dzisiaj jest:
    środa, 21 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    7 °C

Rozbudowa drogi gminnej, ul. Kościuszki w m. Dobrzeń Wielki – Etap I

Logo - flaga Polski oraz godło Polski.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki realizuje zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w m. Dobrzeń Wielki – Etap I”
współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w m. Dobrzeń Wielki – Etap I
Kwota dofinansowania: 361 465,69 zł
Całkowita wartość inwestycji (Całkowite wydatki kwalifikow. w ramach zad.):   615 745,17 zł          

Cel zadania:    Celem zadania jest rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dobrzeń Wielki polegająca na zmianie zróżnicowanej nawierzchni (częściowo asfaltowej, częściowo tłuczniowej i częściowo niezagospodarowanej jak grunt rolny/łąka) na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni po rozbudowie wynosić będzie 5,0 m oraz 6,4 m i będzie częściowo ograniczona krawężnikiem. Zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. Wzdłuż krawężnika zaprojektowano ścieki z kostki betonowej.
Planowane efekty:  Droga gminna o następujących parametrach:    
- Długość rozbudowanego odcinka drogi – 407,07 m
        - Szerokość pasa ruchu – 2,5 m i 3,2 m
        - Szerokość jezdni – 5,0 m i 6,4 m
        - Odwodnienie drogi – TAK    

mapka - budowa ul. Kościuszki etap I.png

Data publikacji: 18-05-2021 07:53 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 08-12-2021 14:10 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej