Rozbudowa drogi gminnej, ul. Kościuszki w m. Dobrzeń Wielki – Etap I

Logo - flaga Polski oraz godło Polski.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki realizuje zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w m. Dobrzeń Wielki – Etap I”
współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w m. Dobrzeń Wielki – Etap I
Kwota dofinansowania: 361 465,69 zł
Całkowita wartość inwestycji (Całkowite wydatki kwalifikow. w ramach zad.):   615 745,17 zł          

Cel zadania:    Celem zadania jest rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dobrzeń Wielki polegająca na zmianie zróżnicowanej nawierzchni (częściowo asfaltowej, częściowo tłuczniowej i częściowo niezagospodarowanej jak grunt rolny/łąka) na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni po rozbudowie wynosić będzie 5,0 m oraz 6,4 m i będzie częściowo ograniczona krawężnikiem. Zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. Wzdłuż krawężnika zaprojektowano ścieki z kostki betonowej.
Planowane efekty:  Droga gminna o następujących parametrach:    
- Długość rozbudowanego odcinka drogi – 407,07 m
        - Szerokość pasa ruchu – 2,5 m i 3,2 m
        - Szerokość jezdni – 5,0 m i 6,4 m
        - Odwodnienie drogi – TAK    

mapka - budowa ul. Kościuszki etap I.png

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki