RPO WO 2014-2020 - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

logo Fundusze Europejskie Programy Regionalne, flaga Polski, logo Opolskie, flaga Unii Europejskiej, herb Gminy Dobrzeń Wielki

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna


Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W DOBRZENIU WIELKIM”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

 

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

 

Nr Umowy

RPOP.03.02.02-16-0001/20-00

Wartość Projektu

Ogółem: 2 140 833,60 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  1 199 952,00 zł

budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego  – 940 881,60 zł

Okres realizacji

Od 2020 r. – do 2022 r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, poprzez wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku

Cele bezpośrednie:

1. Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery

2. Zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu oraz kosztów bieżących napraw

Planowane efekty 

Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU oraz wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na:

- dociepleniu fundamentów wraz z wykonaniem izolacji,

- dociepleniu ścian zewnętrznych,

- dociepleniu stropodachów,

- wymianie stolarki zewnętrznej,

- wykonaniu wentylacji mechanicznej,

- wymianie instalacji elektrycznej,

- modernizacji instalacji CO,

- wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED,

- wykonaniu instalacji fotowoltaicznej,

- montażu systemu zarządzania energią w budynku,

- wykonaniu na fragmencie budynku tzw. ”zielonej ściany”,

- remoncie schodów zewnętrznych,

- przebudowie wieży zegarowej,

- budowie zadaszenia nad schodami wejściowymi

Realizowane w ramach projektu roboty budowlano-montażowe przyniosą wiele wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych jak:

- zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu

   Gminy, dzięki czemu dojdzie do zmniejszenia kosztów

   ogrzewania obiektu, kosztów bieżących napraw oraz strat ciepła,

- poprawa warunków termicznych dla użytkowników obiektu,

- poprawa stanu środowiska naturalnego, zwłaszcza jakości  powietrza poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery,

- poprawa jakości infrastruktury pełniącej funkcje społecznej,

- polepszenie wizerunku Aglomeracji Opolskiej w tym Gminy  Dobrzeń Wielki

Produkty jakie powstaną w wyniku realizacji projektu to:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - 1 szt.,

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1546,40 m2

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki