• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    13 °C

RPO WO 2014-2020 - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

logo Fundusze Europejskie Programy Regionalne, flaga Polski, logo Opolskie, flaga Unii Europejskiej, herb Gminy Dobrzeń Wielki

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna


Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W DOBRZENIU WIELKIM”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

 

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

 

Nr Umowy

RPOP.03.02.02-16-0001/20-00

Wartość Projektu

Ogółem: 2 140 833,60 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  1 199 952,00 zł

budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego  – 940 881,60 zł

Okres realizacji

Od 2020 r. – do 2022 r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, poprzez wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku

Cele bezpośrednie:

1. Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery

2. Zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu oraz kosztów bieżących napraw

Planowane efekty 

Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU oraz wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na:

- dociepleniu fundamentów wraz z wykonaniem izolacji,

- dociepleniu ścian zewnętrznych,

- dociepleniu stropodachów,

- wymianie stolarki zewnętrznej,

- wykonaniu wentylacji mechanicznej,

- wymianie instalacji elektrycznej,

- modernizacji instalacji CO,

- wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED,

- wykonaniu instalacji fotowoltaicznej,

- montażu systemu zarządzania energią w budynku,

- wykonaniu na fragmencie budynku tzw. ”zielonej ściany”,

- remoncie schodów zewnętrznych,

- przebudowie wieży zegarowej,

- budowie zadaszenia nad schodami wejściowymi

Realizowane w ramach projektu roboty budowlano-montażowe przyniosą wiele wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych jak:

- zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu

   Gminy, dzięki czemu dojdzie do zmniejszenia kosztów

   ogrzewania obiektu, kosztów bieżących napraw oraz strat ciepła,

- poprawa warunków termicznych dla użytkowników obiektu,

- poprawa stanu środowiska naturalnego, zwłaszcza jakości  powietrza poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery,

- poprawa jakości infrastruktury pełniącej funkcje społecznej,

- polepszenie wizerunku Aglomeracji Opolskiej w tym Gminy  Dobrzeń Wielki

Produkty jakie powstaną w wyniku realizacji projektu to:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - 1 szt.,

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1546,40 m2

Data publikacji: 28-05-2021 14:01 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 28-05-2021 14:01 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej