• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 20 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    23 °C

Światowy Dzień Zdrowia 2012 rok

Tematem Światowego Dnia  Zdrowia 2012 jest „Starzenie się i zdrowie” („Ageing and health”). Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmi: „Więcej zdrowia – więcej życia”.

Celem podejmowanych działań jest zwrócenie uwagi na zdrowie osób w starszym wieku. Systematyczne dbanie o zdrowie oraz zachowanie kondycji jest inwestycją, która pomaga w późniejszym wieku prowadzić pełne i produktywne życie.

Poziom zdrowia w XXI wieku wynika z ogólnych trendów społecznych. Następuje globalizacja gospodarki oraz gwałtowny rozwój technologii. Ponadto zmianom ulegają wzorce rodzinne. Coraz więcej osób żyje i pracuje w miastach. Jednak jedną z największych przemian społecznych jest starzenie się społeczeństw.

Starzenie się społeczeństw dotyczy wszystkich krajów, jednak szczególnie widocznym problemem jest w państwach o niskich lub średnich dochodach. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia liczba ludzi starszych wzrośnie z 400 milionów w 2000 roku do 1,7 miliarda w 2050 roku. Ta zmiana demograficzna znacząco wpłynie na politykę zdrowia publicznego.

Starzenie się dotyczy każdego z nas. Zachowanie dobrego zdrowia jest ważne, ponieważ pozwala na bycie niezależnym i aktywnym członkiem swojej rodziny oraz społeczności.

Więcej informacji na stronie:
•  http://www.who.int/world-health-day/en/
•  Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
    htt p://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=pl&catId=971
•  Portal zdrowia publicznego Unii Europejskiej (Moje zdrowie – Osoby starsze)
   http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/elderly/index_pl.htm


dzień zdrowia.jpeg

Data publikacji: 11-04-2012 08:14 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 11-04-2012 08:16 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej