Wynik ogłoszonego naboru do Programu STOP SMOG

Gmina Dobrzeń Wielki ogłosiła nabór deklaracji przystąpienia do programu STOP SMOG. Pomimo przedłużenia terminu, do gminy wpłynęło jedynie 6 zgłoszeń. Niestety, założenia programowe zakładają minimalną ilość uczestników, która wynosi 20. Wobec powyższego, Gmina Dobrzeń Wielki nie spełnia wymogów formalnych umożliwiających przystąpienie do Programu STOP SMOG ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tych, którzy złożyli deklarację przystąpienia do programu STOP SMOG zapraszamy do złożenia wniosku do Programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, z którym Gmina Dobrzeń Wielki ma zawarte Porozumienie, na podstawie którego mieszkańcy mogą uzyskać informacje o programie oraz pomoc w napisaniu i rozliczeniu wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki.

Dofinansowanie jest udzielane do wymiany źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, termomodernizacji budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Przy dochodzie w gospodarstwie wieloosobowym 1400,00 zł. (od 1 lipca br. 1564,00 zł) a w gospodarstwie jednoosobowym 1960,00 zł. (od 1 lipca br. 2189,00 zł) można uzyskać dofinansowanie w wysokości 60 %  kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wyjątek stanowią, instalacja kotłowni gazowej i podłączenie do sieci ciepłowniczej, gdzie dofinansowanie wynosi 75 %.  oraz do mikroinstalacji fotowoltaicznej 50%. Maksymalna kwota dotacji dla omawianego, podwyższonego poziomu dofinansowania wynosi 37 000,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44,  pokój Nr 111 oraz pod numerem telefonu 77 4110325.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki