• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    11 °C

PROW 2014-2020 – „Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice – etap 2”

flaga Unii Europejskiej, logo woj. Opolskie, logo program Rozwoju Obszarów wiejskich

Tytuł operacji: „Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice – etap 2”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowita wartość projektu:  1 926 934,04 zł

Wartość dofinansowania: 1 133 448,00 zł

Realizacja projektu: 2021 – 2022

Cel realizacji projektu:    Celem operacji jest poprawa parametrów i bezpieczeństwa drogi gminnej – ul. Kwaśnej w Chróścicach poprzez przebudowę i poszerzenia jezdni, wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia, przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących sieci kablowych teletechnicznych oraz budowę kanału technologicznego

Efekt rzeczowy realizacji projektu: Przebudowany odcinek ul. Kwaśnej w Chróścicach

Wskaźnik rezultatu: Przebudowa drogi – 0,334 km.

 

Operacja pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice – etap 2”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00052-65151-UM0800102/20 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Data publikacji: 01-07-2021 09:06 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 01-07-2021 09:06 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej