PROW 2014-2020 – „Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice – etap 2”

flaga Unii Europejskiej, logo woj. Opolskie, logo program Rozwoju Obszarów wiejskich

Tytuł operacji: „Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice – etap 2”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowita wartość projektu:  1 926 934,04 zł

Wartość dofinansowania: 1 133 448,00 zł

Realizacja projektu: 2021 – 2022

Cel realizacji projektu:    Celem operacji jest poprawa parametrów i bezpieczeństwa drogi gminnej – ul. Kwaśnej w Chróścicach poprzez przebudowę i poszerzenia jezdni, wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia, przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących sieci kablowych teletechnicznych oraz budowę kanału technologicznego

Efekt rzeczowy realizacji projektu: Przebudowany odcinek ul. Kwaśnej w Chróścicach

Wskaźnik rezultatu: Przebudowa drogi – 0,334 km.

 

Operacja pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m. Chróścice – etap 2”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00052-65151-UM0800102/20 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki