• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Projekty w trakcie realizacji

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PROW

2 618 789,32

63,63% kosztów kwalifikowalnych

2016-2017

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III Gospodarka Niskoemisyjna
Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne                                                                                        
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt partnerski Powiatu Opolskiego z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Popielów oraz Samorządem Województwa Opolskiego

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – I etap

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

RPO WO

10 996 169,22

 

9 346 743,83

 

2016-2017

 

Data publikacji: 18-04-2012 08:58 Opublikował(a): Dominika Jonek
Data modyfikacji: 03-01-2017 09:54 Modyfikował(a): Dominika Jonek