Projekty w trakcie realizacji

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

PROW

2 618 789,32

63,63% kosztów kwalifikowalnych

2016-2017

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III Gospodarka Niskoemisyjna
Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne                                                                                        
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt partnerski Powiatu Opolskiego z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Popielów oraz Samorządem Województwa Opolskiego

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – I etap

Program

Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie

Realizacja

RPO WO

10 996 169,22

 

9 346 743,83

 

2016-2017

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki