• Dzisiaj jest:
    niedziela, 03 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    9 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 22 lipca 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.


Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 24.06.2021 - 22.07.2021).


Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

5.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

6.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

7.    Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dofinansowania na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach budynków wielorodzinnych w Gminie Dobrzeń Wielki

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

8.    Uchwała w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Uchwała w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi w Chróścicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chróścice - I”

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dobrzeń Wielki - I”

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji dot. montażu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Interpelacje i wolne wnioski.
14.    Sprawy różne.
15.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 


                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                  Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 22.07.2021r.pdf (4,58MB)

Data publikacji: 15-07-2021 08:39 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 16-07-2021 13:19 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej