INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 26 kwietnia 2012r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530

 Porządek obrad:
1. Zmiana uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05.11.2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów.
2. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie gminy za rok 2011.
3. Lokalna grupa działania „Stobrawski Zielony Szlak”.
4. Uchwalenie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
5. Sprawy mienia komunalnego.
6. Podjęcie uchwały o pozbawieniu dróg kategorii dróg gminnych i zaliczenie ich do kategorii dróg wewnętrznych.
7. Zmiana budżetu gminy na rok 2012 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
8. Udzielenie Starostwu Opolskiemu pomocy finansowej na opracowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice - Dobrzeń – Masów w miejscowości Brzezie”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji.

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                             Dobrzeń Wielki
                                                                                                            Klemens Weber

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki