• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    13 °C

Konkurs dla rad sołeckich i stowarzyszeń wiejskich - KOLOROWE OGRODY

Aglomeracja Opolska ogłosiła konkurs pn.: "Kolorowe ogrody" organizowany w ramach projektu RPOP "Ochrona różnorodności biologicznej
w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne - etap II".

Konkurs dotyczy zaplanowania i aranżacji miejsc zielonych np. ogrodów, skwerów, klombów, rabat na terenach publicznych. Konkurs ma promować estetykę przestrzeni publicznej, partycypacje społeczną i odpowiedzialność za naturę. Ogłoszenie jest skierowane do rad sołeckich, stowarzyszeń wiejskich i grup Odnowy Wsi. W konkursie oceniane będą oceniane projekty aranżacji miejsc zielonych z wykorzystaniem lokalnych, tradycyjnych materiałów i gatunków roślin charakterystycznych dla dawnych wiejskich ogrodów. Preferowane będą gatunki miododajne, przyciągające owady i stanowiące pokarm dla ptaków. Praca konkursowa musi zawierać krótki opis i uzasadnienie (na karcie zgłoszeniowej), spis wykorzystanej roślinności, plan nasadzenia i aranżacji w formie graficznej i zdjęcia obecnego stanu terenu do zagospodarowania. Plan aranżacji może być przygotowany jako skan rysunku/pracy plastycznej lub w programie Microsoft Paint. Organizator nie dopuszcza do konkursu profesjonalnych projektów architektonicznych. Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszeniowej i oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.aglomeracja-opolska.pl w zakładce Realizowane projekty - Ochrona różnorodności biologicznej. Prace należy przesłać na adres biuro@ao.opole.pl do 12 października 2021 r. z dopiskiem #koloroweogrody.

W konkursie zostaną przyznane nagrody: główna - 1000 zł, trzy wyróżnienia - 500 zł oraz nagrody pocieszenia. Zwycięska i wyróżnione prace otrzymają profesjonalne wsparcie oraz zakup materiałów do nasadzeń wraz z drobnym wyposażeniem tj. domki dla owadów i budki dla ptaków. Przewiduje się aranżacje czterech ogrodów.   

Zachęcamy do udziału.

Ogłoszenie o konkursie pt.: "Kolorowe ogrody"

 

Data publikacji: 30-08-2021 12:54 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 30-08-2021 12:57 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz