Konkurs dla rad sołeckich i stowarzyszeń wiejskich - KOLOROWE OGRODY

Aglomeracja Opolska ogłosiła konkurs pn.: "Kolorowe ogrody" organizowany w ramach projektu RPOP "Ochrona różnorodności biologicznej
w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne - etap II".

Konkurs dotyczy zaplanowania i aranżacji miejsc zielonych np. ogrodów, skwerów, klombów, rabat na terenach publicznych. Konkurs ma promować estetykę przestrzeni publicznej, partycypacje społeczną i odpowiedzialność za naturę. Ogłoszenie jest skierowane do rad sołeckich, stowarzyszeń wiejskich i grup Odnowy Wsi. W konkursie oceniane będą oceniane projekty aranżacji miejsc zielonych z wykorzystaniem lokalnych, tradycyjnych materiałów i gatunków roślin charakterystycznych dla dawnych wiejskich ogrodów. Preferowane będą gatunki miododajne, przyciągające owady i stanowiące pokarm dla ptaków. Praca konkursowa musi zawierać krótki opis i uzasadnienie (na karcie zgłoszeniowej), spis wykorzystanej roślinności, plan nasadzenia i aranżacji w formie graficznej i zdjęcia obecnego stanu terenu do zagospodarowania. Plan aranżacji może być przygotowany jako skan rysunku/pracy plastycznej lub w programie Microsoft Paint. Organizator nie dopuszcza do konkursu profesjonalnych projektów architektonicznych. Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszeniowej i oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.aglomeracja-opolska.pl w zakładce Realizowane projekty - Ochrona różnorodności biologicznej. Prace należy przesłać na adres biuro@ao.opole.pl do 12 października 2021 r. z dopiskiem #koloroweogrody.

W konkursie zostaną przyznane nagrody: główna - 1000 zł, trzy wyróżnienia - 500 zł oraz nagrody pocieszenia. Zwycięska i wyróżnione prace otrzymają profesjonalne wsparcie oraz zakup materiałów do nasadzeń wraz z drobnym wyposażeniem tj. domki dla owadów i budki dla ptaków. Przewiduje się aranżacje czterech ogrodów.   

Zachęcamy do udziału.

Ogłoszenie o konkursie pt.: "Kolorowe ogrody"

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki