• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    11 °C

Przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Uwaga Rolnicy!
Od 20 października do 30 listopada br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.
Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinansowanie z budżetu PROW 2014-2020.
O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się:
– grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;
– organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.
Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.
Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć tutaj.
Data publikacji: 23-09-2021 09:44 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 23-09-2021 09:44 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz