• Dzisiaj jest:
  środa, 17 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  19 °C

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Borki.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 14 maja 2012r.

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Borki.

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), stosownie do § 14 ust.1 i 4 Statutu sołectwa Borki, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004r. Nr 9, poz.171),

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwołuje w dniu 29 maja 2012r. o godz. 1800
 zebranie stałych mieszkańców sołectwa Borki
w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
na lata 2012-2016.
Zebranie odbędzie się w Sali wiejskiej (budynek szkoły).

Do wzięcia udziału w zebraniu zaproszeni są wszyscy uprawnieni do głosowania (pełnoletni) mieszkańcy wsi Borki.

Proponowany porządek dzienny zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie minionej kadencji.
  (dyskusja nad sprawozdaniem w czasie prac Komisji wyborczej: przygotowania kart wyborczych i liczenia głosów)
 4. Wyłonienie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
 5. Wybory Sołtysa
 6. Wybory Rady Sołeckiej.
 7. Dyskusja, w tym postulaty i wnioski mieszkańców.

 

                                                                                                      

                                                                                                      WÓJT

                                                                                               Henryk Wróbel

Data publikacji: 15-05-2012 09:25 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 15-05-2012 09:31 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej