OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Borki.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 14 maja 2012r.

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Borki.

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), stosownie do § 14 ust.1 i 4 Statutu sołectwa Borki, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004r. Nr 9, poz.171),

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwołuje w dniu 29 maja 2012r. o godz. 1800
 zebranie stałych mieszkańców sołectwa Borki
w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
na lata 2012-2016.
Zebranie odbędzie się w Sali wiejskiej (budynek szkoły).

Do wzięcia udziału w zebraniu zaproszeni są wszyscy uprawnieni do głosowania (pełnoletni) mieszkańcy wsi Borki.

Proponowany porządek dzienny zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie minionej kadencji.
    (dyskusja nad sprawozdaniem w czasie prac Komisji wyborczej: przygotowania kart wyborczych i liczenia głosów)
  4. Wyłonienie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
  5. Wybory Sołtysa
  6. Wybory Rady Sołeckiej.
  7. Dyskusja, w tym postulaty i wnioski mieszkańców.

 

                                                                                                      

                                                                                                      WÓJT

                                                                                               Henryk Wróbel

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki