• Dzisiaj jest:
  sobota, 02 marca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  12 °C

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 21 października 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie radnym informacji nt. złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2020.
 5. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 23.09.2021 - 21.10.2021 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021
 • informacja Skarbnika Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024
 • informacja Skarbnika Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

                           

Data publikacji: 14-10-2021 15:50 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 14-10-2021 15:49 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej