Tereny inwestycyjne w Dobrzeniu Wielkim

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Dobrzeń Wielki
Obręb: Dobrzeń Wielki

 

Przeznaczenie terenu:

AG - teren aktywności gospodarczych.
1) Obowiązują lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) powierzchnia zabudowy działki nie większa niż 60%, pozostałą część działki należy użytkować jako czynną biologicznie,
b) udział zieleni towarzyszącej i izolacyjnej w powierzchni niezabudowanej działki nie mniejszy niż 40%,
c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14 m. licząc od powierzchni terenu do okapu,
d) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
e) minimalna wielkość działek 1000 m2,
f) minimalny szerokość działki od strony drogi 25 m,
g) minimalna szerokość dróg dojazdowych 10 m,
h) uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną i deszczową z zapewnieniem oczyszczenia ścieków komunalnych i przemysłowych,
i) wyznaczenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych jak i przebywających okresowo,

2) Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem dopuszcza się użytkowanie odmienne na zasadach określonych w odrębnie wydanej decyzji przez burmistrza na okres 36 miesięcy; zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
3) Dla terenów przemysłowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zabrania się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska.
4) Zabrania się lokalizowania supermarketów o powierzchni wyższej niż 1000 m2 powierzchni handlowej

Połączenia transportowe:

  • Droga dojazdowa do terenu: dojazd ul. Jańskiego naw. asfaltowa szer 5 m. obok drogi wojewódzkiej nr 454, Teren przylega także do projektowanej obwodnicy gminy Dobrzeń Wielki
  • Autostrada / droga krajowa- 35 km
  • Kolej - 1 km
  • Bocznica kolejowa - 1 km
  • Najbliższe lotnisko międzynarodowe - 75 km (Wrocław)
  • Najbliższe miasto wojewódzkie -  Opole -14 km

Istniejąca infrastruktura:

  • Zasilanie elektroenergetyczne - przylega do terenu
  • Gaz - przylega do terenu
  • Woda - przylega do terenu
  • Kanalizacja - przylega do terenu
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki