• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 11 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  3 °C

Tereny inwestycyjne w Dobrzeniu Wielkim

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Dobrzeń Wielki
Obręb: Dobrzeń Wielki

 

Przeznaczenie terenu:

AG - teren aktywności gospodarczych.
1) Obowiązują lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) powierzchnia zabudowy działki nie większa niż 60%, pozostałą część działki należy użytkować jako czynną biologicznie,
b) udział zieleni towarzyszącej i izolacyjnej w powierzchni niezabudowanej działki nie mniejszy niż 40%,
c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14 m. licząc od powierzchni terenu do okapu,
d) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
e) minimalna wielkość działek 1000 m2,
f) minimalny szerokość działki od strony drogi 25 m,
g) minimalna szerokość dróg dojazdowych 10 m,
h) uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną i deszczową z zapewnieniem oczyszczenia ścieków komunalnych i przemysłowych,
i) wyznaczenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych jak i przebywających okresowo,

2) Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem dopuszcza się użytkowanie odmienne na zasadach określonych w odrębnie wydanej decyzji przez burmistrza na okres 36 miesięcy; zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
3) Dla terenów przemysłowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zabrania się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska.
4) Zabrania się lokalizowania supermarketów o powierzchni wyższej niż 1000 m2 powierzchni handlowej

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu: dojazd ul. Jańskiego naw. asfaltowa szer 5 m. obok drogi wojewódzkiej nr 454, Teren przylega także do projektowanej obwodnicy gminy Dobrzeń Wielki
 • Autostrada / droga krajowa- 35 km
 • Kolej - 1 km
 • Bocznica kolejowa - 1 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe - 75 km (Wrocław)
 • Najbliższe miasto wojewódzkie -  Opole -14 km

Istniejąca infrastruktura:

 • Zasilanie elektroenergetyczne - przylega do terenu
 • Gaz - przylega do terenu
 • Woda - przylega do terenu
 • Kanalizacja - przylega do terenu
Data publikacji: 25-08-2011 15:29 Opublikował(a): Izabela Kołodziej