• Dzisiaj jest:
    niedziela, 03 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    9 °C

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 25 listopada 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.


    Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 21.10.2021 - 25.11.2021 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

5.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie


6.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

7.    Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

8.    Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Turawa w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Turawa

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Murów

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pokój w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Pokój

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łubniany w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Łubniany

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobkach i klubach  dziecięcym na terenie Miasta Opole dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Miasta Opole

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

14.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym na terenie Gminy Popielów dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Popielów

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

15.    Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

16.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2018-2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

17.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.”

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

18.    Uchwała w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

19.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy (nieruchomość gruntowa w Dobrzeń Wielki)

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

20.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy ( nieruchomość gruntowa w Chróścicach )

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

21.    Uchwała w sprawie  zobowiązania Gminy Dobrzeń Wielki jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

22.    Interpelacje i wolne wnioski.
23.    Sprawy różne.
24.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 


                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                               Roman Kołbuc

 

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 25.11.2021r.pdf (4,56MB)
         
         

 

 

Data publikacji: 19-11-2021 08:45 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 19-11-2021 08:45 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej