Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

        Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 25 listopada 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.


    Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 21.10.2021 - 25.11.2021 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

5.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie


6.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

7.    Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

8.    Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Turawa w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Turawa

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Murów

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pokój w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Pokój

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łubniany w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Łubniany

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

13.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobkach i klubach  dziecięcym na terenie Miasta Opole dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Miasta Opole

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

14.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym na terenie Gminy Popielów dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Popielów

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

15.    Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

16.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2018-2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

17.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.”

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

18.    Uchwała w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

19.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy (nieruchomość gruntowa w Dobrzeń Wielki)

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

20.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy ( nieruchomość gruntowa w Chróścicach )

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

21.    Uchwała w sprawie  zobowiązania Gminy Dobrzeń Wielki jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

22.    Interpelacje i wolne wnioski.
23.    Sprawy różne.
24.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 


                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                               Roman Kołbuc

 

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 25.11.2021r.pdf (4,56MB)
         
         

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki