• Dzisiaj jest:
    sobota, 15 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    20 °C

Pozycja konkurencyjna Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie lokalizacji inwestycji.Wyniki badania inwestorów w roku 2009

W ramach procedury certyfikacyjnej konkursu – Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji przeprowadzono badanie inwestorów. W roku 2009 badanie przeprowadzono w  sumie w 152 gminach, które uczestniczyły w VIII edycji  konkursu. W ramach badania odpowiedzi udzieliło 3368 respondentów.
Inwestorów dobrano losowo spośród osób i firm, które w latach 2006-2008  realizowały procesy inwestycyjne w gminie.

1.  Jakość i środowisko obsługi inwestorów
W ramach badania jakości obsługi inwestorów zbadano następujące cechy: Prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez Urząd Gminy; Terminowość decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji; Szybkość obsługi inwestorów; Środowisko obsługi inwestorów; Łatwość dostępu do urzędu.

Wyniki badania przedstawiono na poniższym wykresie.

01.jpeg

2. Czynniki ekonomiczne 
W ramach oceny znaczenia czynników ekonomicznych dla inwestorów przebadano następujące cechy szczegółowe: Dostęp do potencjału wykonawczego na terenie gminy; Dostęp do materiałów i surowców budowlanych na terenie gminy; Dostęp do mediów i infrastruktury na terenie gminy; Poziom kosztów realizacji inwestycji na terenie gminy; Racjonalność ekonomiczna realizacji inwestycji w danej gminie.  

Wyniki badania przedstawiono na poniższym wykresie.

2.jpeg

3.  Jakość i środowisko obsługi inwestorów – w danej kategorii wielkościowej miejscowości
Gmina Dobrzeń Wielki została zakwalifikowana do kategorii miejscowości 6-15 tys. mieszkańców. W  kategorii tej występowały 73 gminy.
W ramach badania jakości obsługi inwestorów zbadano następujące cechy: Prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez Urząd Gminy; Terminowość decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji; Szybkość obsługi inwestorów; Środowisko obsługi inwestorów; Łatwość dostępu do urzędu.

Wyniki badania przedstawiono na poniższym wykresie.

3.jpeg

4. Jakość promocji inwestycji i klimat inwestycyjny – w danej kategorii miejscowości
W ramach oceny jakości promocji inwestycji i klimatu inwestycyjnego przebadano następujące cechy szczegółowe: Jakość pisemnej informacji dla inwestorów o procedurach, warunkach i wymaganiach formalnych; Jakość informacji przekazywanej osobiście przez pracowników gminy; Jakość promocji gminy w zakresie informacji o działkach, ofertach gminy, uzbrojeniu; Przejrzystość stosowanych zasad, procedur i przetargów dotyczących realizacji inwestycji; Przyjazność obsługi inwestorów i atmosfera stwarzana przez pracowników.

Wyniki badania przedstawiono na poniższym wykresie

4.jpeg

5. Miejsce Gminy Dobrzeń Wielki  na tle wyników gmin o zbliżonym potencjale dochodowym 

ZAKRES OCENY
Gmina
MIn
Max
Średnia
1. Prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez Urząd Gminy
5,12
4,48
5,35
4,96
2. Terminowość decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji
5,00
4,36
5,60
4,98
3. Szybkość podejmowania decyzji 
5,06
4,37
5,45
4,97
4. Środowisko obsługi inwestorów (lokalowe, techniczne, warunki, kolejki itp.)
4,82
4,40
5,40
4,98
5. Łatwość dostępu do urzędu (lokalizacja, parking, dojazd, komunikacja publiczna itd.)
5,41
4,56
5,41
5,03
6. Kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora
5,18
4,60
5,60
5,09
7. Łatwość dostępu do pracowników podejmujących decyzje
5,18
4,64
5,55
5,05
8. Jakość i zakres doradztwa inwestycyjnego
5,29
4,48
5,45
5,06
9. Kompleksowość obsługi inwestora i rozwiązywania problemów (czy wszystko można było rozwiązać)
5,06
4,52
5,60
5,08
10. Skuteczność gminy w rozwiązywaniu problemów inwestora
5,12
4,26
5,45
4,99
11. Dostęp do potencjału wykonawczego na terenie gminy
5,06
4,36
5,50
5,04
12. Dostęp do materiałów i surowców budowlanych na terenie gminy
4,88
4,40
5,45
5,07
13. Dostęp do mediów i infrastruktury (woda, energia, gaz itp.) na terenie gminy 
4,82
4,24
5,40
5,03
14. Poziom kosztów realizacji inwestycji na terenie gminy 
4,71
1,60
5,25
4,26
15. Racjonalność ekonomiczna realizacji inwestycji w danej gminie. Czy warto z punktu widzenia ekonomii inwestować w gminie? 
4,94
4,48
5,40
5,05
16. Jakość pisemnej informacji dla inwestorów o procedurach, warunkach i wymaganiach formalnych
4,82
4,39
5,45
4,99
17. Jakość informacji przekazywanej osobiście przez pracowników gminy
5,18
4,44
5,40
5,00
18. Jakość promocji gminy w zakresie informacji o działkach, ofertach gminy, uzbrojeniu
5,24
3,96
5,40
4,97
19. Przejrzystość stosowanych zasad, procedur i przetargów dotyczących realizacji inwestycji
5,00
4,12
5,45
5,01
20. Przyjazność obsługi inwestorów i atmosfera stwarzana przez pracowników
5,06
4,68
5,45
5,07

6. Pozycja konkurencyjna Gminy Dobrzeń Wielki  w grupie gmin reprezentujących podobny poziom wydatków na inwestycje gminne.
W ramach badania pogrupowano gminy – uczestników konkursu na 10 grup decylowych (po 10%) liczących po 15 jednostek (ostatnia miała 17 jednostek) z punktu widzenia wartości nakładów inwestycyjnych gminy w budżecie 2008 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 roku. Celem tego typu badania było sprawdzenie poziomu oceny inwestorów w danej gminie na tle gmin o podobnym poziomie wydatków inwestycyjnych, bez względu na lokalizację, wielkość i inne czynniki. Jeżeli w uproszczeniu przyjmiemy że wartość wydatków inwestycyjnych gminy na 1 mieszkańca jest uproszczonym miernikiem aktywności inwestycyjnej gminy to  badanie w tym podziale pokazuje poziom zadowolenia inwestorów uzyskany z podobnego poziomu nakładów inwestycyjnych gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Niskie wskaźniki w tym względzie mogą wskazywać na konieczność nasilenia promocji gminy a wysokie wskazują, że podobnemu poziomowi nakładów inwestycyjnych odpowiada wysoki poziom oceny inwestorów. W tabeli 14 przedstawiono rozrzut wydatków budżetowych na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz przeciętną ocenę wszystkich badanych cech w danej grupie.

Rozrzut wydatków inwestycyjnych gminy na 1 (w PLN) mieszkańca wśród gmin uczestników konkursu w 2008 roku:

Grupa
Wydatki inwestycyjne gminy na 1 mieszkańca
Średnia ocena w grupie
Od
Do
I
1423
29017
4,48
II
891
1422
4,43
III
729
890
4,49
IV
613
728
4,32
V
540
612
4,27
VI
477
539
4,31
VII
400
476
4,20
VIII
323
399
4,21
IX
229
322
4,44
X
0
228
4,17
Średnio
 
 
4,33

Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca Gminy Dobrzeń Wielki  wynosiły, według danych udostępnionych w ankiecie konkursowej 781 złotych w 2008 roku.  Gmina Dobrzeń Wielki została zaliczona do III Grupy. W skład tej grupy wchodziły następujące gminy: Choroszcz, Dobrzeń Wielki, Kargowa, Kleszczewo, Kobylanka, Lesko, Morawica, Otwock, Postomino, Rzeszów, Suwałki, Szczecin, Teresin, Ujazd, Żukowo.

Dla danej grupy policzono wyniki maksymalne, minimalne i średnie, a na ich tle przedstawiono wynik Gminy Dobrzeń Wielki .

ZAKRES OCENY
Gmina
MIn
Max
Średnia
1. Prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez Urząd Gminy
5,12
4,50
5,35
4,89
2. Terminowość decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji
5,00
4,15
5,53
4,94
3. Szybkość podejmowania decyzji 
5,06
4,45
5,33
4,88
4. Środowisko obsługi inwestorów (lokalowe, techniczne, warunki, kolejki itp.)
4,82
4,45
5,47
4,91
5. Łatwość dostępu do urzędu (lokalizacja, parking, dojazd, komunikacja publiczna itd.)
5,41
4,15
5,60
4,95
6. Kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora
5,18
4,55
5,40
4,99
7. Łatwość dostępu do pracowników podejmujących decyzje
5,18
4,55
5,40
5,01
8. Jakość i zakres doradztwa inwestycyjnego
5,29
4,50
5,30
4,97
9. Kompleksowość obsługi inwestora i rozwiązywania problemów (czy wszystko można było rozwiązać)
5,06
4,55
5,30
4,93
10. Skuteczność gminy w rozwiązywaniu problemów inwestora
5,12
4,20
5,33
4,88
11. Dostęp do potencjału wykonawczego na terenie gminy
5,06
4,29
5,33
4,84
12. Dostęp do materiałów i surowców budowlanych na terenie gminy
4,88
4,70
5,53
5,01
13. Dostęp do mediów i infrastruktury (woda, energia, gaz itp.) na terenie gminy 
4,82
4,25
5,27
4,87
14. Poziom kosztów realizacji inwestycji na terenie gminy 
4,71
1,88
5,27
4,43
15. Racjonalność ekonomiczna realizacji inwestycji w danej gminie. Czy warto z punktu widzenia ekonomii inwestować w gminie? 
4,94
4,40
5,27
4,86
16. Jakość pisemnej informacji dla inwestorów o procedurach, warunkach i wymaganiach formalnych
4,82
4,10
5,25
4,85
17. Jakość informacji przekazywanej osobiście przez pracowników gminy
5,18
4,45
5,20
4,85
18. Jakość promocji gminy w zakresie informacji o działkach, ofertach gminy, uzbrojeniu
5,24
3,95
5,64
4,91
19. Przejrzystość stosowanych zasad, procedur i przetargów dotyczących realizacji inwestycji
5,00
4,42
5,27
4,84
20. Przyjazność obsługi inwestorów i atmosfera stwarzana przez pracowników
5,06
4,50
5,40
5,04

7. Silne strony Gminy Dobrzeń Wielki
1) Korzystne położenie geograficzne w centralnej części woj. opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie m. Opole, przy ważniejszych szlakach transportowych: drogowych, kolejowych oraz wodnych (dawniej intensywnie wykorzystywany szlak spływu wodnego, obecnie dyskusje nad rekultywacją). Miasto Opole zapewnia łatwy dostęp do urzędów, banków i instytucji jak i dostęp do szkół wyższych. Przy tym gmina o dużych walorach przyrodniczych, rekreacyjnych (zalesienie 37 %);
2) rozwinięta działalność gospodarcza w gminie - ponad 880 zarejestrowanych podmiotów, lokalizacja dużego podmiotu BOT Elektrownia Opole
3) konsultacje władz gminy z biznesem;
4) Gmina dysponuje atrakcyjnymi prywatnymi terenami inwestycyjnymi pod placówki usługowe i przetwórstwo rolno-spożywcze oraz zakłady przemysłowe;
5) wysoki wskaźnik aktywności zawodowej wśród mieszkańców;
6) rozbudowana infrastruktura rekreacyjna;
7) bardzo duże zainteresowanie terenem jako lokalizacją dla budownictwa jednorodzinnego;
8) dostępność planów zagosp. dla terenów inwestycyjnych oraz infrastruktura techniczna; 9) wysoki wskaźnik finansowania zewnętrznego w  realizacji przedsięwzięć w gminie;
10) najniższe opłaty za energię cieplną dostępną bez ograniczeń w ramach przebiegającej przez gminę sieci; dopłaty do prywatnych przedsięwzięć ekologicznych

Data publikacji: 25-08-2011 15:42 Opublikował(a): Izabela Kołodziej