• Dzisiaj jest:
  niedziela, 26 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  16 °C

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. poz. 1834)

zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek 16 grudnia 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy
w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 25.11.2021 - 16.12.2021 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025
 • informacja skarbnika gminy
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021
 • informacja Skarbnika Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024
 • informacja Skarbnika Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDFUchwała - diety radnych 2021 (1).pdf (217,90KB)
PDFUchwała.XXXVIII. dopłata do kosztu odpadów.pdf (216,12KB)
PDFUchwała.XXXVIII. opłata za odpady.2022.zipx (1).pdf (122,65KB)
PDFUchwała.XXXVIII. WPF 2022-25.pdf (810,99KB)
PDFUchwała.XXXVIII. Wzór deklaracji. Odpady.pdf (704,79KB)
PDFUchwała.XXXVIII. zmiany budżetu na 2021r.pdf (334,14KB)
PDFUchwała.XXXVIII. -zmiany WPF na 2021r (1).pdf (3,27MB)
PDFUchwała.XXXVIII-budżet na 2022r.pdf (2,67MB)
 

 

Data publikacji: 10-12-2021 08:47 Opublikował(a): Dominika Jonek
Data modyfikacji: 10-12-2021 08:46 Modyfikował(a): Dominika Jonek