• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    11 °C

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria przyszłości loga.jpeg

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W GMINIE DOBRZEŃ WIELKI

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących
o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy
 i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe
na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie
w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podastawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły). Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne  i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup - 60.000 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach – 60.000 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dobrzeniu Wielkim – 60.000 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim – 109.800 zł.

 

Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych  rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 586).

Data publikacji: 21-12-2021 13:46 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 21-12-2021 13:46 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz