• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    13 °C

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki


        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w środę, dn. 28 grudnia 2021 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

    
Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 16.12.2021 do 28.12.2021 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

5.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021
•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

6.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2024

•    informacja Skarbnika Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

7.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Dobrzeń Wielki Klubu „Senior+”, realizowanego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja  2022 r.

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
•    dyskusja
•    głosowanie

8.    Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

9.    Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
•    dyskusja
•    głosowanie

10.    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Gajówka” w Chróścicach

•    informacja Wójta Gminy
•    dyskusja
•    głosowanie

11.    Uchwała w sprawie diet przysługujących sołtysom w Gminie  Dobrzeń Wielki

•    informacja Wójta Gminy
•    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
•    dyskusja
•    głosowanie

12.    Interpelacje i wolne wnioski.
13.    Sprawy różne.
14.    Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.


                                          
                                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                               Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 28.12.2021r.pdf (1,56MB)

Data publikacji: 22-12-2021 12:00 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 22-12-2021 12:00 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej