• Dzisiaj jest:
    niedziela, 03 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    9 °C

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1259/234

 

 

 

G.6840.12.2011

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Chróścice

Działka 1259/234

arkusz mapy 11,
o pow. 0,0019 ha

OP1O/00075720/4

W drodze bezprzetargowej

Przeznaczenie w planie  : MR – mieszkalnictwo o charakterze zagrodowym oraz

                                                                            KDVI – drogi lokalne

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, położona w Chróścicach, na obrzeżach miejscowości, w sąsiedztwie lasu i terenów rolnych. Stanowi działkę w kształcie prostokąta, trzema bokami graniczącą z nieruchomością oznaczoną jako działka 1250/240, na której znajduje się budynek gospodarczy częściowo zachodzący na zbywaną nieruchomość.

 

Przeznaczenie nieruchomości: poprawa zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zgodnie ze stanem posiadania.

 

 

Cena nieruchomości: 597,78 zł

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 13 lipca 2012 roku.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni tj. od dnia 30 maja 2012 r. do 20 czerwca 2012 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

 

 

Data publikacji: 30-05-2012 09:40 Opublikował(a): 
Data modyfikacji: 30-05-2012 09:49 Modyfikował(a):