Informacja na temat źrodeł ciepła

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB, termin składania deklaracji najpóźniej do 30.06.2022r.
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".
Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.
Do kiedy złożyć deklarację?
Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca,deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1.Drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji.
2.W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.
Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl
 
Co ten wynikający z ustawy o termomodernizacji obowiązek oznacza?
Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB.
Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?
a) budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
b) budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
c) każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.
Jak i gdzie składać deklaracje
online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB: https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja..., lub
w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
Plakat informacyjny na temat obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niezamieszkałych.
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki