• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    12 °C

Informacja na temat źrodeł ciepła

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB, termin składania deklaracji najpóźniej do 30.06.2022r.
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".
Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.
Do kiedy złożyć deklarację?
Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca,deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1.Drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji.
2.W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.
Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl
 
Co ten wynikający z ustawy o termomodernizacji obowiązek oznacza?
Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB.
Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?
a) budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
b) budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
c) każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.
Jak i gdzie składać deklaracje
online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB: https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja..., lub
w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
Plakat informacyjny na temat obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niezamieszkałych.
Data publikacji: 13-01-2022 08:53 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 13-01-2022 08:58 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz