• Dzisiaj jest:
  środa, 24 kwietnia 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  6 °C

Opolski Jarmark Folkloru

Obrady rozpoczęto 2018-12-20 o godz. 14:14:25, a zakończono o godz. 15:30:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Józef Gregulec
 4. Krzysztof Henek
 5. Rafał Kampa
 6. Roman Kołbuc
 7. Arkadiusz Kulas
 8. Łukasz Lazik
 9. Monika Ledwolorz-Gierok
 10. Piotr Libawski
 11. Roman Marek
 12. Danuta Orzeszyna
 13. Antoni Piechota
 14. Janusz Piontkowski
 15. Zbigniew Wajman


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady (14:14:00)


2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad (14:17:00)


3. Zatwierdzenie porządku obrad (14:18:00)

Zatwierdzenie porządku obrad (14:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Libawski, Monika Ledwolorz-Gierok, Rafał Kampa, Krzysztof Henek, Danuta Orzeszyna, Łukasz Lazik, Antoni Piechota, Krystyna Gierok, Roman Marek, Józef Gregulec, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Arkadiusz Kulas, Zbigniew Wajman, Roman Kołbuc


4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (okres od 29.11.2018 do 20.12.2018). (14:20:00)


5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 (14:28:00)

       a. Informacja Skarbnika Gminy (14:28:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (14:37:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Janusz Piontkowski, Józef Gregulec, Antoni Piechota, Roman Kołbuc, Jerzy Bednarz, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Danuta Orzeszyna, Arkadiusz Kulas, Rafał Kampa, Roman Marek, Krystyna Gierok, Krzysztof Henek, Zbigniew Wajman
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Monika Ledwolorz-Gierok


6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:43:00)

       a. Informacja Skarbnika Gminy (14:43:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (14:46:00)

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Henek, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Zbigniew Wajman, Łukasz Lazik, Arkadiusz Kulas, Monika Ledwolorz-Gierok, Antoni Piechota, Janusz Piontkowski, Jerzy Bednarz, Danuta Orzeszyna, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Roman Marek, Krystyna Gierok


7. Uchwała w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (14:47:00)

       a. Informacja Sekretarz Gminy (14:47:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (14:55:00)

Uchwała w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Rafał Kampa, Józef Gregulec, Arkadiusz Kulas, Łukasz Lazik, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Piotr Libawski, Roman Kołbuc, Danuta Orzeszyna, Jerzy Bednarz, Zbigniew Wajman, Antoni Piechota, Krzysztof Henek, Krystyna Gierok, Roman Marek


8. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach wieloletniego programu rządowego na lata 2019-2023 (15:01:00)

       a. Informacja Sekretarz Gminy (15:01:00)

       b. Dyskusja i podjęcie uchwały (15:01:00)

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach wieloletniego programu rządowego na lata 2019-2023 (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Arkadiusz Kulas, Józef Gregulec, Rafał Kampa, Janusz Piontkowski, Monika Ledwolorz-Gierok, Zbigniew Wajman, Piotr Libawski, Łukasz Lazik, Krzysztof Henek, Roman Kołbuc, Antoni Piechota, Jerzy Bednarz, Krystyna Gierok, Danuta Orzeszyna, Roman Marek


9. Interpelacje i zapytania (15:02:00)


10. Sprawy różne (15:03:00)


11. Zakończenie obrad (15:28:00)


Zakończono sesję (15:30:38)

Data publikacji: 22-08-2011 11:59 Opublikował(a): Izabela Kołodziej