• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    21 °C

Charakterystyka systemu

Sieć ciepłownicza Gminy Dobrzeń Wielki jest zbudowana w całości w technologii stalowych rur preizolowanych. Rury  preizolowane składają się z trzech integralnych części: wewnętrznej, stalowej rury przewodowej, którą przesyłana jest gorąca woda, otaczającego ją płaszcza izolacji termicznej z pianki poliuretanowej i zewnętrznej, osłonowej rury polietylenowej. W technologii rur preizolowanych wykorzystywana jest atestowana, czarna rura stalowa  ze stali ST 37,0 o połączeniach doczołowych, spawanych gazowo palnikiem acetylenowo – tlenowym lub elektrycznie elektrodą otuloną. Izolację termiczną tworzy  sztywna pianka poliuretanowa, równomiernie wypełniająca przestrzeń pomiędzy rurą stalową i rurą osłonową, która jest efektywnym materiałem izolacyjnym o dobrych właściwościach mechanicznych i niskiej przewodności ciepła l=0,027W/mK. Zewnętrzna rura osłonowa wykonana jest z twardego polietylenu, zapewniającego skuteczną ochronę izolacji cieplnej i rury stalowej przed wilgocią z gruntu i uszkodzeniami mechanicznymi oraz przenoszenie obciążeń zewnętrznych od nacisku gruntu. Sieć ciepłownicza zbudowana jest z typoszeregu  takich rur,  kształtek, odgałęzień i zaworów preizolowanych, wyposażonych dodatkowo w instalację systemu wykrywania nieszczelności ciepłociągu. Instalację stanowią przewody miedziane wbudowane w warstwę izolacji cieplnej. System ten  umożliwia  stwierdzenie zawilgocenia izolacji termicznej ciepłociągu.

W miejscach łączenia rur i kształtek wykonuje się hermetyczne złącza rur osłonowych za pomocą  termokurczliwych muf polietylenowych lub składanych stalowych, z wypełnieniem mufy spienianą pianką poliuretanową. Preizolowane rury  i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie, w warstwie obsypki piaskowej, na głębokości 0,8 do1,4 m, zachowując minimalne przykrycie ciepłociągu, nie mniejsze niż 40 cm.

System ciepłowniczy Gminy Dobrzeń Wielki składa się z dwóch oddzielnych  sieci cieplnych  wysokoparametrowych , w miejscowościach Dobrzeń Wielki i Czarnowąsy, zasilanych z jednego źródła ciepła tj. kotłownii pomocniczej BOT Elektrownii “Opole”S.A.  Czynnikiem grzewczym jest woda o zmiennej, regulowanej w źródle ciepła, temperaturze od 70 do 130 °C. Przepływ czynnika grzewczego i wymagane ciśnienie dyspozycyjne w każdej sieci cieplnej zapewniają przepompownie ze zdalnie sterowaną pracą pomp, maksymalne ciśnienie zasilania wynosi 1,6 MPa. W źródle ciepła prowadzona jest regulacja ilościowo-jakościowa tak, aby zapewnić odpowiednią temperaturę i ciśnienie dyspozycyjne czynnika grzewczego, zgodnie ze standardami jakościowej obsługi odbiorców. System ciepłowniczy pracuje cały rok, dostarczając ciepło do potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Sieć cieplna zasilająca Dobrzeń Wielki składa się magistrali przesyłowej o średnicy nominalnej Dn 250/400 mm (odpowiednio przewodowej rury stalowej/osłonowej rury polietylenowej), sieci rozdzielczych głównych o średnicy nominalnej Dn 200/315 mm  do Dn 100/200 mm, sieci rozdzielczych rozgałęźnych i przyłączy zbiorczych o śr. Dn 80/160 do Dn 40/110 oraz przyłączy indywidualnych  o  śr. Dn 32/100 do Dn 25/90 mm. Łączna długość sieci cieplnej wynosi 27,4 km. Za jej pośrednictwem ciepło pobiera 275 odbiorców, w tym  5 odbiorców grupowych, których łączne maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi 6,9 MW, w tym budownictwo wielorodzinne na Osiedlu Energetyk 2,4 MW. Możliwości przesyłowe magistrali wynoszą 16 MW.

Sieć cieplna zasilająca Czarnowąsy składa się magistrali przesyłowej o średnicy nominalnej odpowiednio Dn 200/315 mm , sieci rozdzielczych głównych o średnicy nominalnej Dn 150/250 mm do Dn 100/200 mm, sieci rozdzielczych rozgałęźnych i przyłączy zbiorczych o śr. Dn 80/160 do Dn 40/110 oraz przyłączy indywidualnych  o  śr. Dn 32/100 do Dn 25/90 mm. Łączna długość sieci cieplnej wynosi 18,2 km. Za jej pośrednictwem ciepło pobiera 205 odbiorców, w tym 4 odbiorców grupowych, których łączne maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi 3,6 MW. Możliwości przesyłowe magistrali wynoszą 10 MW.

Ponieważ ciepło dostarczane jest  rozdzielczą siecią cieplną wysokoparametrową,  uzupełnieniem systemu ciepłowniczego są wysokoparametrowe węzły  cieplne centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zamontowane u odbiorców. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem jest układ dwufunkcyjny, z centralnym ogrzewaniem sterowanym zaworem termostatycznym bezpośredniego działania i bezzasobnikowym podgrzewem ciepłej wody sterowanym zaworem ciśnieniowym. Standardowym urządzeniem jest tutaj węzeł cieplny REDAN Unit VX-2000. Odbiorcy o bardziej skomplikowanej instalacji centralnego ogrzewania, o większym zapotrzebowaniu mocy cieplnej i odbiorcy grupowi posiadają regulatory pogodowe c.o. w systemie jedno- lub dwuobiegowym. Standardowym rozwiązaniem jest węzeł cieplny REDAN HW i węzeł REDAN Unit w wersji dla ogrzewania dwuobiegowego. Odbiorcy o większym zapotrzebowaniu ciepłej wody posiadają układ zasobnikowy przygotowania c.w.u. , z zasobnikami o pojemności od 100 do 3000 dm3.

Pomiar ilości pobranego ciepła przez odbiorców dokonywany jest za pomocą ultradźwiękowego licznika ciepła Kamstrup z modułem radiowym. Ciepło dostarczane do odbiorców systemu ciepłowniczego w Gminie Dobrzeń Wielki należy do najtańszych w Polsce. Jest to efekt przyjętej i wdrażanej przez władze Gminy polityki proekologicznej oraz taniego ciepła dostarczanego przez BOT Elektrownię “Opole” S.A.

Data publikacji: 26-08-2011 09:40 Opublikował(a): Izabela Kołodziej