• Dzisiaj jest:
    niedziela, 16 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XL sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 27 stycznia 2022 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 28.12.2021 do 27.01.2022 r.)

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025
• informacja Skarbnika Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice"
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
8. Uchwała w sprawie diet przysługujących sołtysom w gminie Dobrzeń Wielki
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• dyskusja
• głosowanie
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (akwen „Okoniówka”)
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (nieruchomość gruntowa w Chróścicach)
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
12. Interpelacje i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.
                                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                         Roman Kołbuc

 

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 27.01.2022r.pdf (5,24MB)

Data publikacji: 20-01-2022 14:33 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 20-01-2022 14:34 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej