Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XL sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 27 stycznia 2022 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 28.12.2021 do 27.01.2022 r.)

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025
• informacja Skarbnika Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice"
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
8. Uchwała w sprawie diet przysługujących sołtysom w gminie Dobrzeń Wielki
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• dyskusja
• głosowanie
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (akwen „Okoniówka”)
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (nieruchomość gruntowa w Chróścicach)
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
12. Interpelacje i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.
                                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                         Roman Kołbuc

 

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 27.01.2022r.pdf (5,24MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki