• Dzisiaj jest:
    sobota, 02 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    12 °C

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 17 lutego 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 27.01.2022 do 17.02.2022 r.).
Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025
• informacja Skarbnika Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedst. opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
• dyskusja
• głosowanie
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chróścice-3"
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Dobrzeń Mały i wsi Chróścice
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
9. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
• informacja Wójta Gminy
• przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
• przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
• dyskusja
• głosowanie
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

                                             Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                 Roman Kołbuc

 

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 17.02.2022r.pdf (3,93MB)

Data publikacji: 11-02-2022 07:52 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 11-02-2022 07:53 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej