Dobrzeń Wielki liderem!

DOBRZEŃ WIELKI NAJLEPSZĄ GMINĄ POWIATU OPOLSKIEGO!

 Szanowni Państwo!

W Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach pierwszej edycji Rankingu Gmin Województwa Opolskiego. Organizatorem wydarzenia było Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Opolu, a patronem honorowym Marszałek Województwa Opolskiego.

Ideą Rankingu Gmin Województwa Opolskiego jest promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dobrych praktyk stosowanych przez gminy. Analizie poddano kwestie zarządzania, strategicznego rozwoju, jakość życia mieszkańców i integrację lokalną. Dane, które były brane pod uwagę dotyczą 2020 i 2021 roku. Do wyłonienia zwycięzców posłużyło aż 16 wskaźników, m.in. wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem, przyrost naturalny, odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej, wydatki na organizacje pozarządowe i kulturę, wyniki egzaminu ósmoklasistów, saldo migracji, liczba podmiotów gospodarczych, wskaźnik zadłużenia budżetu, finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej, wydatki majątkowe i dochody własne. 

Jest nam niezmiernie miło powiadomić Państwa, że gmina Dobrzeń Wielki zajęła w rankingu pierwsze miejsce wśród gmin powiatu opolskiego  oraz  drugie miejsce wśród gmin województwa opolskiego do 20 tyś. mieszkańców. Te wszystkie nagrody zawdzięczamy pracy wielu osób począwszy od  pracowników urzędu gminy, jednostek podległych, placówek oświaty, naszych sołtysów, rad sołeckich, radnych gminy Dobrzeń Wielki, przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, KGW „Dobrzenianki”, SKL „Talent” i wielu innych osób zaangażowanych w życie społeczne. To także przedsiębiorczość i  gospodarność naszych mieszkańców oraz poczucie wspólnoty wpłynęły na uznanie naszej gminy.

Podkreślić jednak należy, że wszystkie nasze wspólne działania prowadzone są w ekstremalnej sytuacji, powstałej w wyniku podziału gminy w 2017 roku. Niezmiennie jednak staramy się zabezpieczyć odpowiedni poziom życia mieszkańców. Aktualnie stoimy przed bardzo ważnym zadaniem jakim jest przygotowanie strategii rozwoju gminy na lata 2022-2030, w której określimy kierunki działań na najbliższe lata. To czas bardzo ważnych decyzji, stąd tak istotna jest wzajemna komunikacja, współpraca i integracja.

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki