INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 14 czerwca 2012r. w sali OSP w Chróścicach. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku 2011 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium.
  2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
  3. Zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI – 2.
  4. Sprawy mienia komunalnego – nadanie nazw ulicom oraz nabycie mienia na własność gminy.
  5. Ustalenie podziału gminy na okręgi wyborcze.
  6. Zmiana budżetu gminy na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Rozpatrzenie skargi.
  8. Zmiana uchwały dotyczącej pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych.
  9. Interpelacje.
  10. Sprawy różne.

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                          Dobrzeń Wielki
                                                                                          Klemens Weber

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki