• Dzisiaj jest:
  środa, 19 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  26 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 14 czerwca 2012r. w sali OSP w Chróścicach. Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku 2011 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium.
 2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
 3. Zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI – 2.
 4. Sprawy mienia komunalnego – nadanie nazw ulicom oraz nabycie mienia na własność gminy.
 5. Ustalenie podziału gminy na okręgi wyborcze.
 6. Zmiana budżetu gminy na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Rozpatrzenie skargi.
 8. Zmiana uchwały dotyczącej pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych.
 9. Interpelacje.
 10. Sprawy różne.

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                          Dobrzeń Wielki
                                                                                          Klemens Weber

 

Data publikacji: 06-06-2012 14:32 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 06-06-2012 14:34 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej