Dotacje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że gmina Dobrzeń Wielki pozyskała środki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na rok 2022, w ramach Priorytetu 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Publiczne Przedszkola

1) w KUP - 2.500 zł

2) w Chróścicach - 3.000 zł

3) w Dobrzeniu Wielkim 3.000 zł

W przypadku Przedszkoli wkład własny gminy wynosi 2.125 zł, a wartość całego projektu -  10.625 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach otrzymała 12.000 zł dotacji. Wkład własny gminy wynosi 3.000 zł, a wartość całego projektu - 15.000 zł.

Łączna kwota całego projektu dla gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 wynosi 25.685 złotych, w tym dotacja w wysokości 20.500 złotych.

Poniżej linki z informacją:

https://www.kuratorium.opole.pl/przyznane-dofinansowania-w-ramach-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-w-2022-r

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2022/03/wnioski-placowek-wychowania-przedszkolnego-objete-dofinansowaniem.pdf

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2022/03/wnioski-szkol-i-bibliotek-pedagogicznych-objete-dofinansowaniem.pdf

Rolą programu wieloletniego jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa Polaków (niezależnie od ich wieku, miejsca zamieszkania czy wykształcenia), również poprzez zapewnienie środków finansowych na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Realizacja tego zamierzenia będzie opierać się na działaniach skierowanych do bibliotek publicznych oraz bibliotek szkolnych i pedagogicznych, postrzeganych en bloc jako instytucjonalna agenda państwa gwarantująca każdemu obywatelowi równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książki.

Wspieranie rozwoju czytelnictwa w Polsce jest działaniem na rzecz dobra wspólnego, co potwierdzają inicjatywy podejmowane na szczeblach lokalnych i regionalnych. Odnosząc powyższą tezę do polityk publicznych, należy wskazać, iż potwierdzeniem determinacji, w procesie wdrażania przyjętych założeń, są wydatki dedykowane realizacji określonych zadań. Z tego względu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz przy istotnym zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, został przygotowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025.

Szkoła, która uzyskała wsparcie finansowe powinna:

1) zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
2) podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi,
3) wymieniać się informacjami o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
4) zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;

5) uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
6) zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

7) dostosować organizac pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;

8) uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Przedszkola, które otrzymały dotację powinny:

  1. nawiązać współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach publicznych oraz bibliotekach pedagogicznych;2) zorganizować co najmniej jedno, w czasie roku szkolnego, wydarzenie promujące
  2. czytelnictwo, np. spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej, spotkanie z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dzieci, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych metodą projektu z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej i książek zakupionych do placówek wychowania przedszkolnego.

    Serdecznie gratulujemy Dyrektorom Publicznych Przedszkoli w Chróścicach, Dobrzeniu Wielkim i Kup oraz Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach.

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki