• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    23 °C

Dotacje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że gmina Dobrzeń Wielki pozyskała środki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na rok 2022, w ramach Priorytetu 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Publiczne Przedszkola

1) w KUP - 2.500 zł

2) w Chróścicach - 3.000 zł

3) w Dobrzeniu Wielkim 3.000 zł

W przypadku Przedszkoli wkład własny gminy wynosi 2.125 zł, a wartość całego projektu -  10.625 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach otrzymała 12.000 zł dotacji. Wkład własny gminy wynosi 3.000 zł, a wartość całego projektu - 15.000 zł.

Łączna kwota całego projektu dla gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 wynosi 25.685 złotych, w tym dotacja w wysokości 20.500 złotych.

Poniżej linki z informacją:

https://www.kuratorium.opole.pl/przyznane-dofinansowania-w-ramach-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-w-2022-r

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2022/03/wnioski-placowek-wychowania-przedszkolnego-objete-dofinansowaniem.pdf

https://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2022/03/wnioski-szkol-i-bibliotek-pedagogicznych-objete-dofinansowaniem.pdf

Rolą programu wieloletniego jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa Polaków (niezależnie od ich wieku, miejsca zamieszkania czy wykształcenia), również poprzez zapewnienie środków finansowych na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Realizacja tego zamierzenia będzie opierać się na działaniach skierowanych do bibliotek publicznych oraz bibliotek szkolnych i pedagogicznych, postrzeganych en bloc jako instytucjonalna agenda państwa gwarantująca każdemu obywatelowi równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książki.

Wspieranie rozwoju czytelnictwa w Polsce jest działaniem na rzecz dobra wspólnego, co potwierdzają inicjatywy podejmowane na szczeblach lokalnych i regionalnych. Odnosząc powyższą tezę do polityk publicznych, należy wskazać, iż potwierdzeniem determinacji, w procesie wdrażania przyjętych założeń, są wydatki dedykowane realizacji określonych zadań. Z tego względu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz przy istotnym zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, został przygotowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025.

Szkoła, która uzyskała wsparcie finansowe powinna:

1) zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
2) podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi,
3) wymieniać się informacjami o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
4) zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;

5) uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
6) zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

7) dostosować organizac pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;

8) uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Przedszkola, które otrzymały dotację powinny:

  1. nawiązać współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach publicznych oraz bibliotekach pedagogicznych;2) zorganizować co najmniej jedno, w czasie roku szkolnego, wydarzenie promujące
  2. czytelnictwo, np. spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej, spotkanie z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dzieci, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych metodą projektu z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej i książek zakupionych do placówek wychowania przedszkolnego.

    Serdecznie gratulujemy Dyrektorom Publicznych Przedszkoli w Chróścicach, Dobrzeniu Wielkim i Kup oraz Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach.

 

Data publikacji: 15-03-2022 10:17 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz
Data modyfikacji: 15-03-2022 10:19 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz