Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 )

zwołuję XLII sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

       Sesja odbędzie się w czwartek, dn. 31 marca 2022 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.00.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przedstawienie asp. Małgorzaty Garbowskiej, nowo mianowanej Komendantki Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim.
 5. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim w roku 2021.
 6. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od 17.02.2022 do 31.03.2022 r.).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2025
 • informacja Skarbnika Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Kom. Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Dobrzeniu Wielkim
 • informacja Wójta Gminy
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały nr XXXVI/279/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zobowiązania Gminy Dobrzeń Wielki jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 - 2027
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Kom. Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Kom. Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Dobrzeń Wielki
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
 • informacja Wójta Gminy
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Kom. Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odbudowy miejscowości Chróścice na lata 2021-2027
 • informacja Wójta Gminy
 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów
 • przedstawienie opinii Kom. Gospodarki, Bezp. i Ochrony Środowiska
 • przedst. opinii Kom. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społ.
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 31.03.2022r.pdf (1,40MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki