Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania – etap I

Logo - flaga Polski oraz godło Polski.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki

realizuje

zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania – etap I”

współfinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu:Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania – etap I

Kwota dofinansowania: 158.392,35 zł

Całkowita wartość inwestycji (Całkowite wydatki kwalifikow. w ramach zad.): 197.990,44zł             

Cel zadania: Celem zadania jest remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania w miejscowości Chróścice. Szerokość jezdni wynosić będzie 3,5 m oraz 4,5 m (Włączenie drogi wewnętrznej ul. Św. Jacka). Ponadto zostanie wyniesione skrzyżowanie, a po obu stronach jezdni wykonane zostaną pobocza z tłucznia o szerokości 0,75 m. Remont drogi przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi. Ponadto w wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chróścicach.

Planowane efekty: Droga gminna o następujących parametrach:     

- Długość remontowanego odcinka drogi – 133,00 m

 - Szerokość pasa ruchu – 3,5 m , 4,5 m

 - Szerokość pobocza – 0,75 m

- Odwodnienie drogi – TAK, powierzchniowe     

                                                          

mapka przedstawiająca remontowany odcinek drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki