• Dzisiaj jest:
    środa, 24 kwietnia 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    6 °C

Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania – etap I

Logo - flaga Polski oraz godło Polski.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki

realizuje

zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania – etap I”

współfinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w ramach Państwowego Funduszu Celowego

 

Informacja o dofinansowaniu: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu:Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania – etap I

Kwota dofinansowania: 158.392,35 zł

Całkowita wartość inwestycji (Całkowite wydatki kwalifikow. w ramach zad.): 197.990,44zł             

Cel zadania: Celem zadania jest remont odcinka drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania w miejscowości Chróścice. Szerokość jezdni wynosić będzie 3,5 m oraz 4,5 m (Włączenie drogi wewnętrznej ul. Św. Jacka). Ponadto zostanie wyniesione skrzyżowanie, a po obu stronach jezdni wykonane zostaną pobocza z tłucznia o szerokości 0,75 m. Remont drogi przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi. Ponadto w wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chróścicach.

Planowane efekty: Droga gminna o następujących parametrach:     

- Długość remontowanego odcinka drogi – 133,00 m

 - Szerokość pasa ruchu – 3,5 m , 4,5 m

 - Szerokość pobocza – 0,75 m

- Odwodnienie drogi – TAK, powierzchniowe     

                                                          

mapka przedstawiająca remontowany odcinek drogi gminnej ul. Polnej wraz z włączeniem skrzyżowania

Data publikacji: 11-04-2022 14:16 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 12-07-2022 08:10 Modyfikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz