Procedura przyłączenia do sieci cieplnej

Aby zostać odbiorcą ciepła należy przede wszystkim zgłosić się do Spółki Elkom. Przepisy oparte na prawie energetycznym dokładnie określają niezbędną procedurę przy podłączaniu do sieci ciepłowniczej.

Należy wystąpić do Spółki Elkom z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci cieplnej. We wniosku przyszły  odbiorca określa zapotrzebowanie na  moc zamówioną ( zależną od wielkości budynku, stopnia jego docieplenia itp. ), przedstawia dokument potwierdzający jego uprawnienia do korzystania z budynku ( np. akt własności, akt dzierżawy, najmu ) oraz podaje przewidywaną datę rozpoczęcia poboru ciepła. Warunki podłączenia wydane na podstawie wniosku są niezbędne dla wykonawcy węzła, a w przypadku nowobudowanego domu, są podstawą do projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Przyszły  odbiorca zawiera z dostawcą ciepła, Spółką Elkom, dwie umowy : umowę na przyłączenie do sieci ( na etapie przygotowań do podłączenia ) i umowę na sprzedaż ciepła ( po zamontowaniu węzła cieplnego). Podanie ciepła do budynku musi być poprzedzone odbiorem układu pomiarowego przez służby Spółki Elkom oraz jego zaplombowaniem. Dopełnienie w/w czynności pozwala na rozpoczęcie poboru ciepła.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki