Zmiany to szanse

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "Zmiany to szanse", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 -„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu „Zmiany t o szanse" jest nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych oraz dostosowanie ich do potrzeb pozarolniczego regionalnego rynku pracy przez 60 osób planujących odejść z rolnictwa z własnej inicjatywy, zamieszkałych na terenach wiejskich województwa opolskiego.

Projekt skierowany jest do rolników i ich domowników, ubezpieczonych w KRUS i zamieszkałych w gminie wiejskiej, miejsko - wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszańców, w województwie opolskim. W ramach projektu zorganizowany zostanie następujący BEZPŁATNY cykl szkoleniowy:

  1. Doradztwo zawodowe (8h)
  2. Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy (24h)
  3. Szkolenia zawodowe do wyboru (120h):
  • profesjonalny sprzedawca
  • profesjonalny kucharz małej gastronomii

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.zmianytoszanse.pl. Szczegółowe informację można uzyskać także pod numerem teł.: 518 323 867, osoba do kontaktu: Agnieszka Wojciechowska.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki