Informacja w sprawie sieci cieplnej!

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki!
 
Wobec powtarzających się pytań oraz narastającego niepokoju wśród naszych mieszkańców, związanego z przyszłością sieci cieplnej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki pragnę jeszcze raz,  z całą mocą podkreślić, że nie ma niebezpieczeństwa braku dostaw ciepła z Elektrowni Opole od 1 stycznia 2023 r.
 
Decyzja Spółki „Elkom” o rezygnacji z obsługi sieci cieplnej w Gminie Dobrzeń Wielki zaskoczyła zarówno Państwa, jak i nas. Uzasadnienie swojej decyzji spółka przytoczyła w wysłanych do Państwa wypowiedzeniach. Głównym argumentem „Elkomu” były duże straty finansowe związane z tą działalnością i konieczność pokrywania deficytu z dochodów osiąganych przez spółkę w innych obszarach działalności. Opłaty za ciepło uiszczane przez odbiorców końcowych nie pokrywały rzeczywistych kosztów dostawy ciepła, a brak akceptacji Urzędu Regulacji Energetyki na urealnienie taryf spowodował taką a nie inną decyzję Spółki. „Elkom” spełnił wszystkie wymogi proceduralne związane z tą rezygnacją.
 
Od momentu, kiedy powzięliśmy tę informację przystąpiliśmy do intensywnych prac w celu wyłonienia nowego operatora naszej sieci cieplnej. Wszystkie działania są prowadzone zgodnie z założonym harmonogramem. Obecnie jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie sieci potencjalnym zainteresowanym podmiotom. Zakładamy, że do końca czerwca podpiszemy umowę dzierżawy z przyszłym operatorem sieci cieplnej na terenie naszej Gminy. Podmiot ten będzie miał pół roku na uzyskanie koncesji, nowych taryf oraz podpisanie umów z odbiorcami ciepła.
 
Nie ukrywamy, że problem, przed którym nieoczekiwanie zostaliśmy postawieni jest trudny i złożony, ze względu na status własnościowy rozbudowywanej przez 30 lat, na terenie naszej gminy, sieci cieplnej. W zdecydowanej większości sieć należy do Gminy Dobrzeń Wielki, jednak spora jej część i jednocześnie najstarsza jest własnością Elektrowni „Opole”. Niektóre urządzenia na sieci są nadal własnością Spółki „Elkom”. Po zmianach administracyjnych w 2017 roku sieć cieplna leży na terenie dwóch gmin. W związku z powyższym od samego początku w rozmowach, negocjacjach i ustaleniach biorą udział Gmina Dobrzeń Wielki, Miasto Opole, Elektrownia Opole oraz Spółka Elkom. Wszystkie te podmioty muszą wspólnie i zgodnie działać. Od samego początku deklarują taką współpracę, w celu wyłonienia przyszłego operatora sieci.
Zupełnie odrębną sprawą, niezwiązaną z obecną sytuacją, powstałą po rezygnacji spółki ELKOM, jest kwestia przyszłości sieci cieplnej w perspektywie 5-10 lat, związanej z jej stanem technicznym, brakiem środków na jej remont, o rozbudowie nie wspominając. W tej kwestii stawiamy sprawę jasno i uczciwie, i od trzech lat przedstawiamy jednoznacznie, szczególnie nowym inwestorom, by szukali alternatywnych źródeł ciepła. Dotychczasowym odbiorcom, w dalszej perspektywie, również szukamy nowych źródeł ciepła i finansowania wymiany starych. Tutaj niektórymi z możliwości, jakie bierzemy pod uwagę, jest podłączenie do rozbudowanej sieci gazowej lub też odnawialne źródła energii.
Wracając do tematu dostawy ciepła od 1 stycznia 2023 r., jeszcze raz pragnę stanowczo podkreślić, że nie ma żadnych podstaw do niepokoju, bo ciepło będzie dalej do Państwa płynąć.
 
 
Piotr Szlapa
Wójt gminy Dobrzeń Wielki
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki